Referenčné projekty

Tomášovce, Rýchlostná komunikácia „R2 Kriváň – Lovinobaňa

Tomášovce, Rýchlostná komunikácia „R2 Kriváň – Lovinobaňa

Valaská, Aglomerácia Valaská – kanalizácia a ČOV

Valaská, Aglomerácia Valaská – kanalizácia a ČOV

Ovčiarsko, Diaľnica D1 - Tunel Ovčiarsko

Ovčiarsko, Diaľnica D1 - Tunel Ovčiarsko

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice

Obytný súbor Opletalova v Devínskej Novej Vsi

Obytný súbor Opletalova v Devínskej Novej Vsi

Kanalizácia a ČOV Bojná – Veľké Dvorany

Kanalizácia a ČOV Bojná – Veľké Dvorany

Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Revitalizácia verejných priestranstiev Veľká Čausa

Revitalizácia verejných priestranstiev Veľká Čausa

Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo

Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo

Protipovodňové opatrenia v obci Zborov nad Bystricou

Protipovodňové opatrenia v obci Zborov nad Bystricou

Turá Lúka – úprava kapacity koryta Myjavy v rkm 66,83-70,10

Turá Lúka – úprava kapacity koryta Myjavy v rkm 66,83-70,10

VS Teplý Vrch, Rekonštrukcia bezpečnostného priepadu

VS Teplý Vrch, Rekonštrukcia bezpečnostného priepadu

Revitalizácia verejných priestranstiev Ráztočno

Revitalizácia verejných priestranstiev Ráztočno

Rekonštrukcia a modernizácia letohrádku Dardanely

Rekonštrukcia a modernizácia letohrádku Dardanely

Diaľnica D3, Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

Diaľnica D3, Žilina (Strážov) – Žilina (Brodno)

Prestavba mosta na ceste III/5018 cez potok Kamenec

Prestavba mosta na ceste III/5018 cez potok Kamenec

Diaľnica D1, modernizácia odpočívadla Červeník

Diaľnica D1, modernizácia odpočívadla Červeník