Management

Predstavenstvo

 • Ing. Tomáš Koranda

  Predseda predstavenstva

 • David Alonso Rodriguez

  Člen predstavenstva

 •                                                                                 

   

Dozorná rada

 • Dirk Wassmann 

  Predseda dozornej rady

 • Thomas Bünker 

  Člen dozornej rady

 • Pavel Růžička

  Člen dozornej rady