Atraktívne pracovné prostredie a bezpečnosť práce

Ako spoločnosť, ktorá sa chová podľa zásad udržateľného rozvoja, preberáme zodpovednosť tiež za našich zamestnancov. HOCHTIEF má po svete takmer 80 tisíc zamestnancov a spolupracuje s viac než 60 tisícimi partnerskými firmami. Snažíme sa o vytváranie optimálnych pracovných podmienok, ponúkame najvyššie štandardy bezpečnosti práce a najlepšiu možnú ochranu zdravia.

S ohľadom na spokojnosť našich zamestnancov dbáme taktiež na work-life balance. Pretože práve spokojní zamestnanci sú dôležitou súčasťou nášho úspechu.

Náš cieľ: Naďalej chceme posilňovať svoju pozíciu atraktívneho zamestnávateľa.