HOCHTIEF

Diaľnica D1, modernizácia odpočívadla Červeník

  • Diaľnica D1, modernizácia odpočívadla Červeník Diaľnica D1, modernizácia odpočívadla Červeník
  • Diaľnica D1, modernizácia odpočívadla Červeník Diaľnica D1, modernizácia odpočívadla Červeník

Lokalita:

Červeník, okres Hlohovec

Investor:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divízia Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravná infraštruktúra

Doba výstavby:

11/2012 – 10/2013

Popis:

Cieľom projektu bola modernizácia pravostranného odpočívadla Červeník, zvýšenie kapacity parkovacích plôch a skvalitnenie možnosti krátkodobého odpočinku užívateľov diaľnice D1 s dôrazom na pasívny odpočinok. Dosiahnutie týchto požiadaviek bolo riešené vybudovaním nových spevnených plôch, parkovísk a vnútorných komunikácií a rekonštrukciou exitujúcich plôch a priestorov oddychovej zóny. Po úprave odpočívadla je k dispozícii 41 parkovacích miest pre nákladné vozidlá, 3 pre autobusy, 39 miest pre osobné vozidlá a 2 parkovacie miesta pre vozidlá telesne postihnutých.

Súčasťou stavby bolo aj vybudovanie dažďovej kanalizácie s odlučovačmi ropných látok, rekonštrukcia stávajúcej kanalizácie a vodovodu, rekonštrukcia verejného osvetlenia, preložky vedenia nízkeho napätia, kamerový dohľad, oplotenie a sadové úpravy s drobnou architektúrou.