HOCHTIEF

Revitalizácia verejných priestranstiev Ráztočno

  • Revitalizácia verejných priestranstiev Ráztočno Revitalizácia verejných priestranstiev Ráztočno
  • Revitalizácia verejných priestranstiev Ráztočno Revitalizácia verejných priestranstiev Ráztočno
  • Revitalizácia verejných priestranstiev Ráztočno Revitalizácia verejných priestranstiev Ráztočno
  • Revitalizácia verejných priestranstiev Ráztočno Revitalizácia verejných priestranstiev Ráztočno
  • Revitalizácia verejných priestranstiev Ráztočno Revitalizácia verejných priestranstiev Ráztočno
  • Revitalizácia verejných priestranstiev Ráztočno Revitalizácia verejných priestranstiev Ráztočno

Lokalita:

Ráztočno

Investor:

Obec Ráztočno

Realizace:

HOCHTIEF CZ, organizačná zložka Slovensko

Typ stavby:

Ekologické a vodohospodářské projekty

Doba výstavby:

07/2015 – 10/2015

Popis:

Projekt rieši revitalizáciu jestvujúcich verejných priestranstiev a komunikácií po povodniach v mesiaci august 2010, ale aj návrh nových oddychových verejných zón. Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov:

- Revitalizácia námestia

- Cestné komunikácie

- Revitalizácia kultúrneho domu

- Pešia lávka - rekonštrukcia

- Pešie komunikácie

- Prístrešok pre odpadové hospodárstvo

- Obecný park

- Autobusové zastávky - rekonštrukcia