HISTÓRIA A PROFIL

V roku 1939 otvoril Jan Baťa v Sezimovom Ústí novú továreň. Pretože to bol podnikateľ telom a dušou, rozhodol sa nezadávať zakázku na jej výstavbu „cudzej“ stavebnej spoločnosti. Založil si svoju vlastnú.  A tak továreň i priľahlé satelitné mestečko – ako by sme ho dnes asi nazvali – stavala Baťova stavebná divízia. Po 2. svetovej vojne sa stala národným podnikom Vodní stavby, ktorý sa časom stal jedným z najdôležitejších a najväčších stavebných dodávateľov v Československu. V roku 1985 bola vyčlenená jedna divízia Vodních staveb, aby sa zhostila realizácie jednej z najkomplikovanejších a najdlhších stavieb v histórii krajiny – výstavby 1. a 2. bloku Jadrovej elektrárne Temelín. Obdobie po roku 1989 sa nieslo v znamení privatizácie a niekoľkých zmien názvov spoločnosti, ktoré ale vždy odkazovali na historickú značku Vodní stavby.

V porevolučnej dobe patril k najvýznamnejším medzníkom rok 1999, v ktorom došlo k zmene vlastníka – majoritným akcionárom VSB a.s. sa stal nadnárodný stavebný koncern HOCHTIEF. Týmto bol zahájený integračný proces, zavŕšený v roku 2002. Na jeho konci stála silná a efektívna stavebná spoločnosť HOCHTIEF VSB, pripravená na podnikanie v prostredí Európskej únie. Bola vyhlásená nová vízia a riadiace princípy spoločnosti, došlo k zmene loga a obchodného mena spoločnosti. U dcérskych spoločností bola zrušená právna subjektivita – zmenili sa na odštepné závody. Bola ukončená verejná obchodovateľnosť akcií VSB a.s.

Tým ale zmeny neskončili. Prišiel rok 2006, kedy spoločnosť dostala nový názov HOCHTIEF CZ. Presťahovala svoje sídlo na pražský Smíchov, do nového obchodného centra hlavného mesta. Premenovala svoje divízie z číselného na slovné označenie, aby sa stala lepšie čitateľnou pre svojich  partnerov. Založila dve nové divízie a zaplnila tak chýbajúce miesta v portfóliu služieb poskytovaných svojim klientom. V závere tejto etapy sa v roku 2006 stal jediným vlastníkom spoločnosti nadnárodný stavebný holding HOCHTIEF AG.

Akciová spoločnosť HOCHTIEF CZ je už šestnásty rok súčasťou silného nadnárodného stavebného koncernu, ktorý pôsobí po celom svete. Spoločnosť má pevné postavenie na českom trhu, hlavne v oblasti pozemného a dopravného staviteľstva. Prostredníctvom svojich piatich divízií realizovala veľa významných projektov, okrem iného Národné integrované stredisko riadenia letovej prevádzky v Jenči  pri Prahe, Multifunkčný štadión SK Slavia v Prahe, Fakultu elektrotechniky a informatiky VŠB-TU v Ostrave alebo rekonštrukciu Národného pamätníka na pražskom Vítkove. Spoločnosť sa podieľala i na výstavbe Lochkovského tunela a mostu na vonkajšom pražskom okruhu, na realizácii tunelu Blanka alebo rekonštrukcii pristávacej dráhy TWY D na Letisku Václava Havla. V súčasnosti spoločnosť spolupracuje na výstavbe novej trasy metra D v Prahe, na výstavbe obchvatu Českých Budějovíc nebo na obchvatu Pardubíc.   

Svojim zákazníkom ponúka akciová spoločnosť HOCHTIEF CZ širokú škálu služieb, od prvých diskusií nad projektom až po realizáciu tých najnáročnejších zákaziek. Vychádza z viac ako sedemdesiatročnej histórie HOCHTIEF VSB a nadväzuje na najlepšie tradície českého stavebníctva, aby ho svojou činnosťou ďalej rozvíjala a posúvala k modernému poňatiu tvorby spoločného priestoru pre život. Môže čerpať nielen z vlastnej histórie a skúseností, ale má otvorené dvere i k 150 rokom skúseností materského koncernu, ktorý je jedným z najvýznamnejších svetových nadnárodných stavebných spoločností. Koncern HOCHTIEF zamestnáva približne 54 000 zamestnancov a v roku 2020 dosiahol obrat presahujúci 22 mld. eur. Dlhodobo sa radí medzi popredné spoločnosti zaoberajúce sa stavebnou a príbuznou činnosťou. V obrate generovanom mimo domovskú krajinu mu dlhodobo patrí prvé miesto.

1938 Stavebná divízia spoločnosti Baťa
1951 Vodní stavby n.p.
1985 Výstavba Jaderné elektrárny Temelín n.p.
1992 Vodní stavby Temelín a.s.
1994 Vodní stavby Bohemia a.s.
1998 VSB a.s.
1999

Vstup majoritného akcionára HOCHTIEF 

2002 HOCHTIEF VSB a.s.
2006 HOCHTIEF CZ a. s.