HOCHTIEF

Diaľnica D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec

Informácie:

Lokalita:

Čadca

Investor:

Národná diaľničná spoločnosť.

Realizácia:

Združenie D3 Čadca, Bukov (STRABAG s.r.o., PORR s.r.o., HOCHTIEF CZ a.s.)

Typ stavby:

Dopravná infraštruktúra

Doba výstavby:

12/2016 - 12/2020

Popis:

Navrhovaný úsek diaľnice D3 je súčasťou európskeho multimodálneho koridoru, ktorého účelom je previesť tranzitnú osobnú a nákladnú dopravnú premávku cez územie Slovenska, zároveň je súčasťou diaľničného ťahu D3 Hričovské Podhradie - štátna hranica SR/PR, ktorý má zabezpečiť dopravné prepojenie hlavného mesta a juhozápadných oblastí Slovenska s Kysucami a nadväzne s Poľskou republikou.

Celkový rozsah stavby

· celková dĺžka úseku D3 Čadca, Bukov - Svrčinovec: 5673 m
· šírkové usporiadanie (kategória diaľnice): D 24,5/80
· počet mimoúrovňových križovatiek: 2
             · neúplná križovatka Bukov
             · neúplná križovatka Podzávoz
· počet mostov na diaľnici 7
             · dĺžka spolu: 2449 m
· počet mostov v diaľničných križovatkách: 3
             · dĺžka spolu: 757 m
· počet mostov nad diaľnicou: 2
            · dĺžka spolu: 119 m
· počet mostov na ostatných komunikáciách: 7
             · dĺžka spolu: 238 m
· počet múrov na diaľnici: 19
· počet múrov na ostatných cestách: 8
· protihlukové steny na diaľnici: 11130 m
· privádzač Podzávoz: 56 m
· úprava cesty I. triedy: 368 m
· počet preložiek a úprav miestnych a účelových komunikácií: 8
· počet preložiek a úprav poľných ciest: 2
· počet prístupových komunikácií na stavenisko: 4
· demolácie objektov: 33

Odkazy:

2017
Aktuálny stav na D3 Čadca Bukov-Svrčinovec

2018
Nový úsek diaľnice D3 rastie pred očami

Galéria: