Protipovodňové opatrenia v obci Zborov nad Bystricou

Lokalita:

Zborov nad Bystricou

Investor:

Obec Zborov nad Bystricou

Realizace:

HOCHTIEF CZ, organizačná zložka Slovensko

Typ stavby:

Ekologické a vodohospodářské projekty

Doba výstavby:

06/2015 – 08/2015

Popis:

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s protipovodňovými opatreniami. Navrhovaná protipovodňová ochrana rieši toky:

  • SO 01  Kocifajov potok – dĺžka úpravy toku 466,11 m
  • SO 02  Fojtov potok – dĺžka úpravy toku 88,41 m

Rekonštrukcia pozostáva z odstránenia nevyhovujúceho kameného a drevené opevnenia. Samotné opevnenie je navrhnuté z časti ako monolitické kamenné murivo  ukladané do suchého betónu a zaškárovaním cementovou maltou a z časti z prefabrikátov IZT a betónu. Z pohľadovej strany sú prefabrikáty riešené ako kamenná dlažba a škáry sú taktiež zatreté cementovou maltou.