UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Správame sa zodpovedne

Udržateľný rozvoj a spoločenská zodpovednosť majú v spoločnosti HOCHTIEF dlhoročnú tradíciu a sú neodlúčiteľnou súčasťou našej obchodnej stratégie. S týmto integrovaným prístupom sa podieľame na celom životnom cykle infraštruktúrnych i občianskych a administratívnych projektov.

Pre stavebnú spoločnosť je zodpovedné podnikanie a udržateľný rozvoj veľkou výzvou, ale zároveň nám ponúka aj jedinečnú príležitosť, ako ku každému z našich projektov pristupovať originálne a s výnimočnou zodpovednosťou. Vytvárame priestor pre život a tak preberáme obrovskú zodpovednosť za jednotlivca i za prostredie, a to nielen v dobe realizácie stavieb, ale hlavne do budúcnosti.

Dodržujeme vysoké štandardy vo všetkých oblastiach udržateľného rozvoja, a to platí pre všetky regionálne pobočky spoločnosti HOCHTIEF. Materský koncern HOCHTIEF AG je dokonca jediným nemeckým poskytovateľom stavebných a súvisiacich služieb, ktorý bol zahrnutý do prestížneho rebríčka zodpovedných firiem „Dow Jones Sustainability Index“.

V oblasti udržateľného rozvoja sa zameriavame na šesť základných oblastí, v ktorých sme si nastavili jednoznačné ciele:

  • Zodpovedné produkty a služby
  • Aktívna ochrana životného prostredia
  • Efektívne využívanie prírodných zdrojov
  • Atraktívne pracovné prostredie a bezpečnosť práce
  • Spoločenská zodpovednosť
  • Compliance

Naše firma je členem platformy Byznys pro společnost, největší odborné organizace zaměřené na šíření principů CSR a udržitelné podnikání v České republice. Byznys pro společnost sdružuje odpovědné firmy, které jsou při svém podnikání citlivé ke svému okolí a ve svém řízení zahrnují přístupy respektující potřeby společnosti, zaměstnanců, zákazníků  a šetrnost vůči životnímu prostředí.