Skupina HOCHTIEF

Spoločnosť HOCHTIEF AG je jednou z najvýznamnejších svetových nadnárodných spoločností. Už celých 150 rokov rozvíja svoju hlavnú výrobnú činnosť – stavebníctvo. Skupina sa špecializuje na komplexné infraštruktúrne projekty, z ktorých mnohé dodáva v podobe koncesných modelov.

Koncern HOCHTIEF zamestnáva takmer 35 000 zamestnancov a v roku 2020 dosiahol obrat takmer 22 mld. EUR. V obrate generovanom mimo svoju domovskú krajinu mu dlhodobo patrí prvé miesto.

Skupina HOCHTIEF vo svojej prorastovej stratégii vidí najväčší potenciál v nasledujúcich segmentoch:

  • dopravná infraštruktúra
  • energetická infraštruktúra
  • sociálna a mestská infraštruktúra
  • baníctvo

Ďalšie strategické iniciatívy spoločnosti sa zameriavajú na podporu finančnej sily skupiny, zlepšenie riadenia rizík, prezentáciu spoločnosti ako atraktívneho zamestnávateľa a odlíšenie sa od konkurencie prostredníctvom jedinečných riešení.

Za dôležitý prvok úspechu považuje HOCHTIEF svoju firemnú kultúru a vzájomnú spoluprácu tímov v rámci skupiny. Z tohto dôvodu podporuje medzinárodnú výmenu expertízy a zamestnancov na všetkých profesných úrovniach. Princípy udržateľného podnikania sú nedeliteľnou súčasťou stratégie skupiny a je im dávaná najvyššia priorita. Problematika Compliance hrá v podnikaní skupiny rovnako dôležitú úlohu.

Viac informácií nájdete na www.hochtief.de