SPOLUPRÁCA S ABSOLVENTMI

Vysoké a stredné školy

HOCHTIEF SK zaviedol program spolupráce s vysokými a strednými priemyslovými školami, v ktorom študentom ponúka možnosť:

  • brigády v priebehu prázdninových mesiacov
  • realizáciu odbornej praxe v našej spoločnosti
  • spoluprácu pri zadávaní a spracovaní ročníkových, bakalárskych, diplomových a dizertačných prác 
  • pre tých najlepších -  stáž v našej materinskej spoločnosti v Nemecku

Stredné odborné učilištia

Pre učňov zo stredných odborných učilíšť ponúkame možnosť:

  • brigády v priebehu prázdninových mesiacov
  • realizáciu praxe v našej spoločnosti

Po dokončení štúdia alebo vyučenia radi privítame mladých absolventov, ktorí sú pre našu spoločnosť zdrojom nových nápadov a progresívnych postupov a ktorým pomôžeme s ich ďalším profesijným a osobným rozvojom.