HOCHTIEF

Zodpovedné produkty a služby

HOCHTIEF je jedným z popredných svetových poskytovateľov v segmente zodpovedného staviteľstva a je aktívnym hráčom v oblasti ochrany životného prostredia a klímy. Mnoho stavieb na celom svete, ktoré realizovala práve spoločnosť HOCHTIEF a jej dcérske spoločnosti, obdržali významné ocenenia za udržateľnú výstavbu. Naša dcérska spoločnosť Turner Construction je dokonca jedničkou v Spojených štátoch amerických v poskytovaní služieb práve v tomto trhovom segmente.

Náš cieľ: Stať sa popredným celosvetovým dodávateľom v oblasti „zelených“ stavieb a naväzujúcich služieb. Aby sme to mohli dosiahnuť, rozvíjame spektrum našich služieb v celom životnom cykle infraštruktúrnych i občianskych a administratívnych projektov. Neustále prichádzame s novými inovatívnymi riešeniami a technológiami.