HOCHTIEF

Prestavba mosta na ceste III/5018 cez potok Kamenec

  • Prestavba mosta na ceste III/5018 cez potok Kamenec Prestavba mosta na ceste III/5018 cez potok Kamenec

Lokalita:

Preseľany na Ipľom, okres Levice

Investor:

Nitriansky samosprávny kraj

Realizace:

HOCHTIEF CZ, divízia Dopravní stavby

Typ stavby:

Dopravná infraštruktúra

Doba výstavby:

06/2012 – 10/2013

Popis:

Práce na projekte „Prestavba mosta na ceste III/5108 cez potok Kamenec, ev. č. 5108-005 v Preseľanoch nad Ipľom“ spočívali v rekonštrukcii stávajúceho mostného objektu a výstavby provizórneho premostenia vodného toku. Nadzemná časť pôvodného mostu bola odbúraná v celom rozsahu, základy opier sú zosilnené sieťou mikropilót. Nosná konštrukcia nového mostu bola navrhnutá ako prefabrikovaná z predpätých nosníkov I-96 o dĺžke 27 m so spriahacou doskou tl. 200mm. Provizórne premostenie bolo zabezpečené dvojicou oceľových trúb z vlnitého plechu „tuboseider“, operné steny z gabiónov a násypové teleso. Na tejto konštrukcii bola vybudovaná provizórna asfaltová komunikácia o šírke 6 m.