Spoločenská zodpovednosť

HOCHTIEF realizuje projekty po celom svete, ale i tak, ako spoločensky zodpovedná firma reagujeme na konkrétne potreby jednotlivých regiónov. Podieľame sa na lokálnych sociálnych projektoch a podporujeme miestnu ekonomiku. Kdekoľvek je to možné, najímame ľudí a dodávateľov z daného regiónu.

V oblasti spoločenskej zodpovednosti sa zameriavame na dobrovoľníctvo, darcovstvo, ale i sponzoring. Podporujeme najmä vzdelávanie detí a mládeže, ktoré považujeme za dôležitú investíciu do budúcnosti. A ako medzinárodný poskytovateľ služieb v stavebníctve podporujeme taktiež umelecké a architektonické projekty.

Náš cieľ: Zapojiť do spoločensko-zodpovedných aktivít čo najviac zamestnancov.