Turá Lúka – úprava kapacity koryta Myjavy v rkm 66,83-70,10

  • Turá Lúka – úprava kapacity koryta Myjavy v rkm 66,83-70,10 Turá Lúka – úprava kapacity koryta Myjavy v rkm 66,83-70,10
  • Turá Lúka – úprava kapacity koryta Myjavy v rkm 66,83-70,10 Turá Lúka – úprava kapacity koryta Myjavy v rkm 66,83-70,10
  • Turá Lúka – úprava kapacity koryta Myjavy v rkm 66,83-70,10 Turá Lúka – úprava kapacity koryta Myjavy v rkm 66,83-70,10

Lokalita:

Myjava – Turá Lúka

Investor:

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s. r. o.

Realizace:

HOCHTIEF CZ, organizačná zložka Slovensko

Typ stavby:

Ekologické a vodohospododárske projekty

Doba výstavby:

06/2015 – 09/2015

Popis:

Stavba je umiestnená na toku rieky Myjava, v k. ú. Turá Lúka, v intraviláne mesta Myjava, v jeho mestskej časti Turá Lúka, s 1658 obyvateľmi, okres Myjava, kraj Trenčiansky, v celkovej dĺžke cca. 3,3 km. Účelom úpravy toku je protipovodňová ochrana intravilánu mestskej časti, stabilizácia dna a svahov toku, zamedzenie vybrežovaniu, podmývaniu svahov, zamedzenie vytváraniu nánosov na priľahlých pozemkoch a v koryte toku, ochrana zdravia obyvateľov, ich sídiel a stavieb a rovnako majetku obce a iných objektov v blízkosti toku