Aktívna ochrana životného prostredia

Ako stavebná spoločnosť sa nezaobídeme bez využívania energie a prírodných zdrojov. Okrem toho si uvedomujeme, že budovy spotrebovávajú približne 40 % celosvetovej energie. Je teda nevyhnutné, aby sme prebrali zodpovednosť za našu činnosť s ohľadom na budúce generácie.

Okrem znižovania produkcie CO2 hľadá HOCHTIEF inovatívne riešenia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. Pri mnohých vlastných stavebných projektoch a
pri prevádzke  firmy využíva elektrinu vyrobenú z vetra a slnka a taktiež geotermálnu energiu. Špecialisti na „energy management“ navrhujú pre našich klientov také koncepty, ktoré umožnia efektívnejšiu prevádzku ich zariadení a tým aj zníženie emisií CO2.

Náš cieľ: Ochrana životného prostredia je pre celú skupinu HOCHTIEF dôležitou témou. Investujeme čas a peniaze do celej rady meraní, ktoré nám pomáhajú hľadať úsporné riešenia. Našim cieľom je efektívne pracovať s elektrinou ako vo firme, tak i na našich stavebných projektoch.