Ovčiarsko, Diaľnica D1 - Tunel Ovčiarsko

Lokalita:

Ovčiarsko

Investor:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Realizácia:

„Združenie Ovčiarsko“ (Doprastav, a.s., Váhostav - SK, a.s., STRABAG, s.r.o., Metrostav, a.s.)

Typ stavby:

Dopravná infraštruktúra

Doba výstavby:

11/2017 – 10/2018

Popis:

V súvislosti s touto stavbou spoločnosť HOCHTIEF SK s.r.o. realizuje nasledovné stavebné objekty:

SO 407-00 - Razený tunel, južná tunelová rúra – vozovka
SO 408-00 - Razený tunel, severná tunelová rúra - vozovka

Rozsah realizácie:

  • podkladové vrstvy vozovky, CB kryt
  • podkladové a krycie vrstvy z asfaltových zmesi

SO 415-00 - Odvodnenie vozovky tunela

Rozsah realizácie:

  • pokládka štrbinových žľabov
  • predportálové odvodnenie, havarijná nádrž, spadiskové šachty