Tomášovce, Rýchlostná komunikácia „R2 Kriváň – Lovinobaňa

Lokalita:

katastrálne územia obcí Mýtna, Divín, Lovinobaňa, Uderiná, Podrečany a Tomášovce

Investor:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Realizácia:

„Združenie R2 Metrostav – Hochtief  (Metrostav a.s., HOCHTIEF SK s.r.o., HOCHTIEF CZ a. s.)

Typ stavby:

Dopravná infraštruktúra

Doba výstavby:

08/2019 - 08/2021

Popis:

Rýchlostná komunikácia „R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna – Tomášovce)“ bude predstavovať významné predĺženie súvislej siete rýchlostných komunikácií v novom smere na východ od Zvolena v polohe južného rýchlostného cestného ťahu na východné Slovensko. Úsek R2 Mýtna - Lovinobaňa, Tomášovce sa začína dočasným napojením cesty I/16 na R2 v Mýtnej v podobe stykovej mimoúrovňovej križovatky pred obcou Mýtna. Koniec úseku je situovaný vo výhľadovej mimoúrovňovej križovatke Tomášovce, za ktorou bude pokračovať nadväzujúci úsek R2 Tomášovce – Ožďany.

Celkový rozsah stavby

celková dĺžka úseku R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce: 12,820 km

kategória komunikácie (hlavnej trasy): R24,5/100

počet mostov: 11

počet protihlukových stien 6

počet zárubných a oporných múrov 8

počet mimoúrovňových križovatiek: 1