HOCHTIEF SK s.r.o.

HOCHTIEF SK s.r.o. je súčasťou druhého najväčšieho koncernu na svete – HOCHTIEF AG, ktorý pôsobí celosvetovo a v roku 2020 zamestnával približne 35 000 zamestnancov s obratom okolo 22 miliárd EUR. V USA mu pod názvom TURNER patrí prvenstvo v komerčnom pozemnom staviteľstve, v Austrálii je so značkou CIMIC jednotkou na trhu.

HOCHTIEF je lídrom v oblasti udržateľného rozvoja a od roku 2006 je zastúpený v prestížnom Dow Jones Sustainability Indexe.

V roku 2015 vznikla pre podporu ďalšieho podnikania na Slovensku zlúčením obchodných jednotiek spoločnosť HOCHTIEF SK s.r.o. a jej vedením bol poverený Ing. Miroslav Beka. Konateľmi spoločnosti HOCHTIEF SK s.r.o. sú Ing. Tomáš Koranda a p. David Alonso Rodriguez. Od roku 2022 je vedením spoločnosti poverený  HOCHTIEF SK s.r.o. Ing. Rastislav Pauliny, Ing Miroslav Kubica je Ekonomický raditeľ a Obchodnou riaditeľkou Ing. Darina Valíčková.

V súčasnej dobe realizujeme stavby v oblasti pozemného a dopravného staviteľstva a zamestnávame takmer 80 pracovníkov.

Medzi už zrealizované projekty spoločnosti HOCHTIEF SK patria stavby: Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce, Tunel Ovčiarsko v rámci stavby úseku Diaľnice D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, Diaľnica D3 v úseku Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno) ktorá získala cenu Stavba roka 2017, či monolitické konštrukcie obytného súboru Devínsky Dvor. V minulých rokoch spoločnosť takisto realizovala Rekonštrukciu letohrádku Dardanely v Markušovciach, kanalizačné projekty v Podunajských Biskupiciach, Lužiankach i v Dobšinej alebo Spínaciu stanicu v Gabčíkove.

K ďalším sa radí Prestavba mosta cez potok Kamenec, Kanalizácia a ČOV Bojná – Veľké Dvorany, Úprava kapacity koryta rieky Myjavy alebo Revitalizácie verejných priestranstiev zasiahnutých povodňami v obciach Veľká Čausa a Ráztočno.

V roku 2015 spoločnosť HOCHTIEF SK významne spolupracovala so svojou materskou spoločnosťou na príprave ponuky na realizáciu PPP projektu obchvatu Bratislavy D4/R7.

Momentálne realizujeme stavby I/68 Sabinov preložka cesty, Hrubé terénne úpravy pre strategické územie Valaliky,  R3 Tvrdošín - Nižná, a takisto revitalizačné práce pozemných komunikácii v rámci projektu Údržba komunikácii v Bratislave.

Spoločnosť má zavedený a udržiavaný systém manažérstva kvality ISO 9001:2016, ISO 14001:2016 a ISO 45001:2018.

Konatelia spoločnosti:
Ing. Tomáš Koranda
David Alonso Rodriguez

Vedenie spoločnosti:
Ing. Rastislav Pauliny (povedrný vedením spoločnosti)
Ing. Peter Kubica (Ekonomický riaditeľ)
Ing. Darina Valíčková (Obchodná riaditeľka)

1938

http://www.hochtief.sk/fs/f3e22f5f-cb99-11e3-b174-000c29731ff1-image6.jpeg

Stavebná divízia spoločnosti Baťa

1951

http://www.hochtief.sk/fs/f42c1115-cb99-11e3-b174-000c29731ff1-image7.jpeg

Vodní stavby n.p.

1985

http://www.hochtief.sk/fs/f48eee8a-cb99-11e3-b174-000c29731ff1-image8.jpeg

Výstavba Jaderné elektrárny Temelín n.p.

1992

http://www.hochtief.sk/fs/f4f7e572-cb99-11e3-b174-000c29731ff1-image9.jpeg

Vodní stavby Temelín a.s.

1994

http://www.hochtief.sk/fs/f54368ff-cb99-11e3-b174-000c29731ff1-image10.jpeg

Vodní stavby Bohemia a.s.

1998

http://www.hochtief.sk/fs/f5c6536d-cb99-11e3-b174-000c29731ff1-image11.jpeg

VSB a.s.

1999

http://www.hochtief.sk/fs/f60d9f86-cb99-11e3-b174-000c29731ff1-image12.jpeg

Vstup majoritného akcionára HOCHTIEF 

2002

http://www.hochtief.sk/fs/f652f12d-cb99-11e3-b174-000c29731ff1-image13.jpeg

HOCHTIEF VSB a.s.

2006

http://www.hochtief.sk/fs/f6da2e09-cb99-11e3-b174-000c29731ff1-image14.jpeg

HOCHTIEF CZ a. s.

2015 http://www.hochtief.sk/fs/f6da2e09-cb99-11e3-b174-000c29731ff1-image14.jpeg HOCHTIEF SK s.r.o.