Na čom nám záleží

Máme vysoké etické štandardy a uctievame si firemné hodnoty

Náš etický kódex upravuje päť základných oblastí, päť máme aj firemných hodnôt, ktoré určujú prácu spoločnosti HOCHTIEF:

POCTIVOSŤ - čestné jednanie | vzájomný rešpekt | spolupráca

Úcta a čestnosť sú základnými hodnotami k tomu, aby sme si mohli vážiť sami seba a boli rešpektovaní tiež našimi kolegami, klientmi a obchodnými partnermi.

SPOĽAHLIVOSŤ - osobná zodpovednosť | angažovanosť | kvalita

Každý z nás sa musí prihlásiť k tomu, za čo zodpovedá

INOVATÍVNY PRÍSTUP - špičková odbornosť | hľadanie nových, lepších ciest | sebareflexia a súvisiaci rast

Chceme pokračovať v rozvoji našej technickej kompetencie a zároveň našu spoločnosť pružne prispôsobovať meniacim sa trhovým podmienkam. Neustála zmena znamená silu.

ORIENTÁCIA NA VÝSLEDOK - výkonnosť | výsledok s pridanou hodnotou | úspech

Od výsledkov závisí naša povesť. Ak nebudeme mať dobré výsledky, nezískame ďalšie obchody.

ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE - stabilná, napĺňajúca práca | kvalitný priestor pre život | spoločenský prínos

Naším cieľom je riadiť dynamickú spoločnosť, ktorá ponúka isté, atraktívne pracovné miesta
a prijíma svoju spoločenskú zodpovednosť. Udržateľnosť je našou hybnou silou, aby sme boli stále schopný sa prispôsobovať budúcemu rozvoju.

Túto päticu ešte dopĺňa bezpečnosť, ktorá je základom našich činností a tvorí nevyhnutnú súčasť nášho podnikania.

V oblasti BOZP patríme k špičke v odbore – v roku 2017 sme už šiestykrát v rade získali osvedčenie Bezpečný podnik. Taktiež sme držiteľmi certifikátu Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ČSN EN ISO 18001:2008.

Compliance

Kladieme dôraz na etické chovanie, podporujeme poctivosť a čestnosť. Ako medzinárodný poskytovateľ stavebných a súvisiacich služieb realizujeme svoju činnosť v krajinách s odlišnými hodnotami ako aj politickými a právnymi systémami. Compliance pre nás znamená dodržiavanie zákonov a zároveň prísne interné pravidlá našej spoločnosti. To isté očakávame od zmluvných partnerov a subdodávateľov.