HOCHTIEF

Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo

Spínacia stanica 400 kV Gabčíkovo            

Lokalita:

Gabčíkovo

Investor:

VUJE, a.s.

Realizácia:

HOCHTIEF CZ, organizačná zložka Slovensko

Typ stavby:

Priemyselné stavby

Doba výstavby:

12/2015 - 05/2016

Popis:

HOCHTIEF CZ, organizačná zložka Slovensko na danej zákazke realizuje prevažne zemné práce a pilotáže, ktoré pozostávajú:

  • z odstránenia ornice vrátane odvozu a uloženia v celkovom množstve 17 600 m3
  • z plošnej úpravy terénu a obrobenia pôdy vrátane založenia trávnika (2250 kg) v celkovom množstve 64 346 m2

z vŕtania pilót D600, dodávky výstuže a betónu, dĺžka jednotlivých pilót sa pohybuje od 4,5 do 9,5 m. Počet realizovaných pilót 710 ks.