HOCHTIEF

Compliance

Ako medzinárodný poskytovateľ stavebných a súvisiacich služieb, realizuje spoločnosť HOCHTIEF svoju činnosť v krajinách s odlišnými hodnotami, politickými a právnymi systémami. Aj preto je téma compliance pre spoločnosť HOCHTIEF veľmi dôležitá. Compliance pre nás znamená dodržiavanie príslušných zákonov a zároveň prísnych interných pravidiel našej spoločnosti.

V rámci koncernu platia záväzné pravidlá. Všetci zamestnanci skupiny HOCHTIEF sú povinní jednať v súlade s týmito pravidlami, ktoré sú definované v etickom kódexe spoločnosti HOCHTIEF a v interných predpisoch. Dôraz sa kladie na poctivosť a čestnosť. To isté očakávame od svojich zmluvných partnerov a subdodávateľov. Sme nekompromisní, pokiaľ dôjde k ich akémukoľvek porušeniu. Naši zamestnanci sú pravidelne preškoľovaní. V prípade podozrenia na neetické jednanie, môžu kedykoľvek využiť špeciálnu telefónnu linku či emailovú adresu a problém anonymne či otvorene oznámiť.

Náš cieľ: Aj naďalej budeme podporovať etické chovanie. Od roku 1999 spolupracuje naša matka HOCHTIEF AG s neziskovou organizáciou Transparency International.