HOCHTIEF

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice

Informace:

Lokalita:

Turčianske Teplice - Príbovce

Investor:

Slovenská správa ciest

Realizácia:

Združenie HOCHTIEF SK s.r.o., MBM-GROUP, a.s., OHL ŽS SK, a.s.

Typ stavby:

Dopravné stavby

Doba výstavby:

05/2017–05/2019

Popis:

Predmetom stavby je rekonštrukcia krytu existujúcej cesty I/65, kde bude nahradená súčasná cemento - betónová vozovka živičnou konštrukciou. Súčasťou stavby je aj rekonštrukcia vybratých existujúcich križovatiek s cestami II. a III. triedy, ktoré budú doplnené o prídavné pruhy pre odbočenie a pripájacie pruhy z dôvodu zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti dopravy, taktiež rekonštrukcia vybratých mostných objektov nachádzajúcich sa v trase, vybudovanie protihlukových opatrení, rekonštrukcia odvodnenia ciest, úprava inžinierskych sietí, ktoré sa dostanú do kolízie s pripravovanou stavbou, rekonštrukcia, resp. doplnenie bezpečnostných opatrení (zvodidlá, ap.).

Dĺžka rekonštrukcie: 15,118 km.