Revitalizácia verejných priestranstiev Veľká Čausa

  • Veľká Čausa, Revitalizácia verejných priestranstiev Veľká Čausa, Revitalizácia verejných priestranstiev
  • Veľká Čausa, Revitalizácia verejných priestranstiev Veľká Čausa, Revitalizácia verejných priestranstiev
  • Veľká Čausa, Revitalizácia verejných priestranstiev Veľká Čausa, Revitalizácia verejných priestranstiev
  • Veľká Čausa, Revitalizácia verejných priestranstiev Veľká Čausa, Revitalizácia verejných priestranstiev
  • Veľká Čausa, Revitalizácia verejných priestranstiev Veľká Čausa, Revitalizácia verejných priestranstiev
  • Veľká Čausa, Revitalizácia verejných priestranstiev Veľká Čausa, Revitalizácia verejných priestranstiev
  • Veľká Čausa, Revitalizácia verejných priestranstiev Veľká Čausa, Revitalizácia verejných priestranstiev

Lokalita:

Veľká Čausa

Investor:

Obec Veľká Čausa

Realizácia:

HOCHTIEF CZ a. s., organizačná zložka Slovensko

Typ stavby:

Ekologické a vodohospodárske projekty

Doba výstavby:

8/2015 – 10/2015

Popis:

 

Projekt riešil revitalizáciu jestvujúcich verejných priestranstiev a komunikácií po povodniach v mesiaci august 2010, ale aj návrh nových oddychových verejných zón. Stavba pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov:

 

SO 01 - Obecný park

SO 02 - Prístrešok pre odpadové hospodárstvo

SO 03 - Rekonštrukcia obecnej komunikácie

SO 04 - Premostenie Handlovky - pešia lávka

SO 05 - Rekonštrukcia obecnej studne

SO 06 - Verejné osvetlenie obecnej komunikácie