Efektívne využívanie prírodných zdrojov

Ochrana a efektívne zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi majú pre spoločnosť HOCHTIEF zásadnú dôležitosť. Naše projekty sa nezaobídu bez rozsiahleho využívania prírodných materiálov a okrem toho vzniká v priebehu stavby taktiež veľké množstvo odpadu. Aj preto  je aktívna ochrana životného prostredia a efektívne využívanie prírodných zdrojov prvoradou úlohou všetkých pobočiek skupiny HOCHTIEF.

Uvedomujeme si, že rozsiahle infraštruktúrne projekty, a to hlavne tie, ktoré zahŕňajú výstavbu pozemných komunikácií, tunelov či mostov, majú obrovský dopad na životné prostredie a ovplyvňujú taktiež životy obyvateľov v ich blízkosti. Spoločnosť HOCHTIEF preto implementuje opatrenia ešte predtým, než dôjde k započatiu stavebných prác, aby dochádzalo k minimálnym zásahom ako do života miestnych obyvateľov, tak i do prirodzeného prostredia rastlín a živočíchov. Na obnove územia do pôvodného stavu sa podieľame i po dokončení prác.

Náš cieľ: Udržiavať dopad našej práce na životné prostredie na čo možno najnižšej úrovni. Naši zamestnanci sú dôkladne preškolení, ochrana životného prostredia a šetrné zaobchádzanie s prírodnými zdrojmi sú takto pre nich prirodzenou súčasťou ich pracovného života.