HOCHTIEF

Tiskové zprávy

 24.7.2006 - Nová dominanta Špindlerova Mlýna vyroste na starém místě

Od dubna letošního roku probíhají práce na projektu Hotel Savoy ve Špindlerově Mlýně. Nová dominanta u hlavní pěší cesty kolem Labe si zachová vzhled v duchu původní architektury Špindlerova Mlýna. Na fasádě objektu budou použity typické materiály - kombinace dřevěných prvků a kamenných obkladů.

 24.7.2006 - Nová tribuna vyroste na fotbalovému stadionu

Projekt výstavby severní tribuny fotbalového stadionu v Českých Budějovicích byl zahájen na konci března letošního roku. HOCHTIEF VSB divize 1 se tak podílí na zlepšení podmínek pro fotbalové hráče, ale i pro diváky. Sledování zápasů pro ně bude pohodlnější a sportovní zážitek více intenzivní.

 21.7.2006 - Jsme v národním Registru EMAS

Akciová společnost HOCHTIEF VSB splnila všechny podmínky pravidel programu EMAS stanovených Nařízením Evropského Parlamentu a Rady č. 761/2001 a byla 10. července zaregistrována v národním Registru EMAS pod registračním číslem CZ-031. Zároveň vzniklo naší společnosti právo užívat za stanovených podmínek logo EMAS.

 15.7.2006 - Páru nahradí horká voda

Levý břeh Vltavy se dočká nového potrubí horkovodu, kterým zadavatel - Teplárna České Budějovice – nahradí dožívající primární parní rozvody za horkovodní. HOCHTIEF VSB divize 1, provoz Zdeňka Šmitmajera, pro akci vytvořil projektový tým ve složení Patrik Edelmann, Jan Kafka a Miroslav Roučka. Realizace projektu byla svěřena týmu pod vedením mistrů Karla Koleše a Františka Těhle. Nové horkovodní rozvody přinesou výrazné snížení tepelných ztrát, a to má příznivý dopad na životní prostředí.

 29.6.2006 - Z Mělníka pohodlně na cesty

V těchto dnech byla dokončena modernizace autobusového terminálu v Mělníku a hotový projekt byl předán investorovi. Generálním dodavatelem je akciová společnost HOCHTIEF VSB, resp. její divize 8. Na financování projektu se 75 % z celkové ceny podílejí fondy Evropské unie v rámci regionálního operačního programu, zbytek je investicí města Mělník. Celkové náklady na modernizaci autobusového terminálu činí cca 24 mil. Kč bez DPH.

 15.6.2006 - Židovská obec v Praze a HOCHTIEF VSB položili základní kámen stavby Domova sociální péče Hagibor

Za účasti mnoha významných osobností byl dnešního dne zástupci Židovské obce v Praze, Federace židovských obcí v České republice a akciové společnosti HOCHTIEF VSB položen symbolický základní kámen stavby Domova sociální péče Hagibor v Praze 3.

 12.6.2006 - Proces squeeze out je dokončen

O tzv. squeeze out procesu, neboli odkupu akcií od menšinových akcionářů, začal hlavní akcionář společnosti HOCHTIEF VSB - společnost HOCHTIEF AG - uvažovat již v roce 2004. Jakmile vstoupila v platnost patřičná legislativa (zejména Obchodní zákoník a jeho §183i-n), byl tento proces zahájen. Uvedená legislativa umožňuje společnostem, v nichž má hlavní akcionář více než 90% vlastnický podíl, uskutečnit právo výkupu menšinových podílů.

 9.6.2006 - Připravujeme prostor pro stavbu rodinných domů na Stochově

Na severozápadním okraji Stochova se bude stavět 61 rodinných domů. HOCHTIEF VSB, resp. její divize Dopravní stavby připravuje území, aby bylo možné s výstavbou začít co nejdříve.

 7.6.2006 - Informační systém je na úrovni Tajné

Stavební společnost HOCHTIEF VSB získala Osvědčení Národního bezpečnostního úřadu na stupeň Tajné. O tuto kvalifikaci jsme usilovali téměř tři roky. K tomu, aby naše společnost mohla zahájit práci v uvedeném režimu, bylo nutné provést ještě uložená opatření NBÚ k certifikaci informačního systému společnosti.

 6.6.2006 - Tovární ulice v Českém Krumlově je v novém

Dokončený projekt rekonstrukce komunikace v Tovární Ulici v Českém Krumlově dnes slavnostně předal generální dodavatel stavby, akciová společnost HOCHTIEF VBS, investorovi Městu Český Krumlov.