Tovární ulice v Českém Krumlově je v novém

6.6.2006

Admin

Dokončený projekt rekonstrukce komunikace v Tovární Ulici v Českém Krumlově dnes slavnostně předal generální dodavatel stavby, akciová společnost HOCHTIEF VBS, investorovi Městu Český Krumlov.

Tovární ulice v Českém Krumlově je v novém

6.6.2006

Admin

Dokončený projekt rekonstrukce komunikace v Tovární Ulici v Českém Krumlově dnes slavnostně předal generální dodavatel stavby, akciová společnost HOCHTIEF VBS, investorovi Městu Český Krumlov.

Předání se zúčastnil starosta Českého Krumlova JUDr. František Mikeš, vicehejtman Jihočeského kraje Ing. arch. Robin Schinko, zástupkyně agentury Czechinvest Ing. Eva Bečvářová a řada dalších hostů. Všichni se shodli, že Tovární ulice si zasloužila rekonstrukci už dávno. Stavbu za cca 57 mil. Kč bylo možné realizovat díky dotaci, kterou Město Český Krumlov získalo prostřednictvím agentury Czechinvest. 

Uvedená komunikace, dlouhá 1261 m, navazuje na kruhovou křižovatku silnice 1/34 odbočující do průmyslové zóny na území města. Její rekonstrukce byla rozdělena do čtyř etap, během kterých dostala kompletní nový živičný povrch současně s výměnou stávající kanalizace, došlo k vybudování nové dešťové kanalizace a vodovodu, přeložky inženýrských sítí a především k rozšíření stávající vozovky. Pro tento účel bylo také nutné zajistit nové chráničky na kabely, protože stávající chráničky končí na hranici staré ulice. 

Realizace projektu byla zahájena 30. června loňského roku a termín jejího dokončení byl stanoven na 31. května 2006. S jeho dodržením byly nemalé potíže, protože oproti plánu bylo např. nutné operativně vyměnit krycí desky parovodního kanálu. Postup prací neočekávaně zkomplikovaly geologické poměry při hloubení rýhy pro dešťovou kanalizaci. Také dlouhá a tuhá zima stavbařům nepřála – přes to všechno se podařilo daný termín dodržet. 

Závěrečná fáze projektu zahrnula i úpravy venkovní zeleně – Český Krumlov a jeho historické centrum jsou na seznamu unikátních památek chráněných UNESCO, a tak generální dodavatel spolu s investorem věnovali patřičnou pozornost konečným úpravám realizace projektu.