HOCHTIEF

HOP–OFF

web stavby podklad-18.jpg

V znamení

granátového jablka

Komplexná obnova Hospitalu Kuks

Granátové jablko je symbolom zmŕtvychvstania a znovuzrodenia. Tento starý znak bývalých správcov hospitálu sa stal názvom aj hlavným motívom projektu Kompletnej obnovy Hospitalu Kuks. Po rekonštrukcii sa zvýšila návštevnosť pamiatky, ktorá sa stala Stavbou roka, o viac ako 400 %.

Viac o projekte
Lokalita: Kuks
Investor: Národní památkový ústav
Realizácia: HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Čechy + GEMA ART + H-REKULTIVACE
Typ stavby: Občanské a administrativní objekty, rekonstrukce
Doba výstavby: 06/2013–02/2015
Popis

Zrenovovaný objekt Hospital Kuks láka turistov novým nádvorím, záhradou, krčmou a najmä chodbou so vzácnymi maľbami s názvom Tanec smrti, ktorá má svojim duchovným presahom dopĺňať súbor sôch Cností a Nerestí.

Stavebné práce sa začali v júni 2013 na krovoch z 19. storočia a bridlicové krytine. Rekonštrukciou prešli i okná a dvere a boli obnovené podlahy. Mieru obnovy určoval stupeň ich poškodenia. Pôvodná, z pieskovcových dosiek, ktoré sa zachovali v plnom rozsahu, boli iba kamenársky opravené, novšia cementová dlažba z obdobia prvej republiky, ktorá bola na niektorých miestach poškodená, bola doplnená novými kusmi a poskladaná tak, aby nové kusy nepôsobili rušivo.

Významnú časť zákazky tvorili reštaurátorské práce, ktoré prebiehali hneď na niekoľkých miestach Hospitalu Kuks. Najväčšou udalosťou bol objav a odkrytie 52 nástenných malieb Tanca smrti, vypĺňajúcich v celej dĺžke chodbu prízemia hlavného krídla. Reštaurátorské práce sa dotkli aj troch obrazov v kaplnke sv. Kríža a maľovaného stropu historickej lekárne. Doplnila je aj obnova nástenných malieb v dvoch schodiskových halách.

V januári 2014 bola zahájená obnova záhrady a vybudovanie nového záhradníckeho zázemie so skleníkom a priestory pre záhradnícku techniku. Záhrady dostali nové záhony pre pestovanie byliniek. Krídla Hospitalu bola omietnutá na jar, kamenné fasády kostola potom boli vymurované pieskovcovými bloky. Výzdoba fasád od Matyáša Bernarda Brauna bola očistená a zreštaurovaná, okná kostola dostala nové nylonové siete, ktoré ochránia vzácne vitráže, ale pritom nenaruší ich krásu. Nádvorie Hospitalu dostalo po rokoch chátrania a zarastania náletovými drevinami opäť tvár relaxačného priestoru s replikami studní a dláždenie.

Projekt získal ocenenie Stavba roka 2016 a čestné uznanie v súťaži stavba roka Královohradeckého kraja za rok 2016.