HOP–OFF

web stavby podklad-4.jpg

Svetlá svietia,

stierače stierajú!

Výrobná hala Hyundai Mobis, Ostrava

Milión automobilových miláčikov ročne rozsvietia svetlá z Ostravy. Výrobná hala Hyundai zaisťuje plnenie dodávok spoločnostiam montujúcim autá na našom území, takže sa svetlomety už nemusia dovážať z Ázie.

Viac o projekte
Lokalita: Ostrava - Mošnov
Investor: HYUNDAI ENGINEERING CZECH s.r.o.
Realizácia: HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Morava
Typ stavby: Průmyslové projekty
Doba výstavby: 09/2015–11/2016
Popis

V priemyselnej zóne Mošnov vyrástol nový závod na výrobu svetlometov do osobných cestných vozidiel, ktorý investorovi umožňuje naplniť požiadavky spoločnosti Hyundai v Nošoviciach a Kia v Žiline. Závod o celkovej ploche 18,9 ha zahŕňa jednopodlažnú výrobnú halu s čiastočným druhým podlažím a s dvojpodlažným administratívnym prístavkom o celkových rozmeroch cca 170x262 m a výškou 14,7, nové parkovisko pre zamestnancov, vnútroareálovú komunikáciu a spevnené plochy a prípojky inžinierskych sietí, retenčná nádrž s možnosti vsakovania.

Objekt obsahuje vlastné výrobné linky, skladovacie priestory, kancelárie, laboratóriá, reštauráciu a ďalšie zázemie pre pracovníkov. Výrobná kapacita závodu je určená pre výrobu svetlometov až pre 1 mil. automobilov za rok, zahŕňajúca 2 mil. ks čelných svetlometov a 2 mil. ks zadných skupinových svetiel.

Spoločnosť HOCHTIEF CZ a. s. sa angažovala v dvoch stavebných častiach. V časti external civil bolo realizované vodovodné potrubie 1 500 m a kanalizačné potrubie na dažďovú a odpadovú vodu 3 700 m, komunikácia 22 000 m², parkovisko s kapacitou 311 miest pre osobné automobily a 3 miesta pre autobusy, oplotenie areálu, retenčnú nádrž a terénne úpravy 34 000 m². V časti mechanical vykonávala spoločnosti HOCHTIEF CZ a. s. vzduchotechniku ​​(43 vzduchotechnických jednotiek), sprinklery, meranie a reguláciu, chladenie a stlačený vzduch, inštalatérstvo, kúrenie, plyn.