HOP–OFF

web stavby podklad-3.jpg

Alois Negrelli,

by sa divil

Rekonštrukcia Negrelliho viaduktu, Praha

160 rokov prevádzky bez zásadných rekonštrukcií by určite prekvapilo aj staviteľa talianskeho pôvodu, ktorý bol poverený stavbou celej železnice z Viedne do Prahy a Děčína. Okrem zlepšenia technického stavu mostu vznikne v budúcnosti aj priestor pre kultúrne a spoločenské využitie.

Viac o projekte
Lokalita: Praha
Investor: Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), státní organizace
Realizácia: Společnost „Negrelliho viadukt“ (HOCHTIEF CZ a.s., divize Dopravní stavby – vedoucí sdružení; STRABAG Rail a.s., Avers, spol. s r.o.)
Typ stavby: Dopravní infrastruktura
Doba výstavby: 04/2017–07/2020
Popis

Keby nebolo Karlovho mosta, je Negrelliho viadukt najstarším mostom v Prahe. Jedno prvenstvo mu ale predsa len patrí - ide o prvý pražský železničný most cez Vltavu.

Na jeho stavbe sa v rokoch 1845-1849 podieľalo až 3 000 českých, nemeckých i talianskych robotníkov. Sám Alois Negrelli, ktorý bol poverený stavbou dráhy z Viedne do Prahy a do Děčína, pochádzal z južných Tyrol

So svojimi 1 120 metrami dĺžky nemal viadukt v Európe vyše pol storočia konkurenciu. Tvorí ho 87 oblúkov, z ktorých je 77 pieskovcových a 8 žulových (nad riekou). Za plnej prevádzky prečkal povodne v rokoch 1865, 1890 i 2002. Navrhnutý bol totiž na základe čerstvých skúseností s povodňou v roku 1845.

V roku 1873 bol dostavaný tzv. "Karlínsky spojovací viadukt" s dĺžkou 351 m, ktorý sa skladá z 26 oblúkov - 10 kamenných a 16 tehlových. Prepája časti Bubny a Libeň bez nutnosti zachádzať na Masarykovo nádraží

Takto historicky a kultúrne významná je stavba, o ktorej opravu sa v priebehu nasledujúcich troch rokov bude starať združenie firiem Hochtief, Strabag a Avers.

Most je v prevádzke už viac ako 160 rokov a to bez zásadných rekonštrukcií. Dôvodom tej súčasnej je takmer havarijný stav mostnej konštrukcie, nevyhovujúci stav železničného zvršku a zastaranosť oznamovacieho, zabezpečovacieho a silnoprúdového zariadenia a trakčného vedenia.

Čo rekonštrukcia prinesie:

  • zlepšenie technického stavu mostných konštrukcií
  • nahradenie mechanických zabezpečovacích zariadení modernými elektronickými (zvýšenie bezpečnosti)
  • zvýšená ochrana obyvateľov pred hlukom (antivibračné rohože, moderné výhybky)
  • nový železničný zvršok (zlepšenie kvality cestovania v podobe pokojnej a plynulej jazdy)
  • zachovanie významnej kultúrnej pamiatky dopravného charakteru
  • vznik priestoru pre kultúrne a spoločenské využitie pod jednotlivými klenbami (architektonický prínos pre Karlín)
  • rozvoj tranzitnej dopravy a verejnej dopravy v Prahe s nadväznosťou na nadväzujúce projekty dopravnej obslužnosti Stredočeského kraja

Stavba je tiež súčasťou pripravovaného projektu "Modernizácia trate Praha-Kladno", a to vrátane odbočky na Letisko Václava Havla.

Web www.rekonstrukce-negrelliho-viaduktu.cz