HOP–OFF

web stavby podklad-2.jpg

Opera nie je nudná,

sedačky nie sú nepohodlné!

Rekonštrukcia Štátnej opery, Praha

Neveríte? Príďte sa presvedčiť do novozrekonštruovanej budovy Štátnej opery v druhej polovičke roku 2019. Najmodernejšia divadelná scéna v Českej republike bez pochýb obstojí i v svetovom meradle.

Viac o projekte
Lokalita: Praha
Investor: Národní divadlo
Realizácia: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Čechy
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty, rekonstrukce
Doba výstavby: 3/2017–5/2019
Popis

Štátna opera Praha je jednou zo štyroch scén Národného divadla, ktoré má operný aj baletny repertoár a patrí medzi najvýznamnejšie v Európe. Budova a jej zázemie sú významnou historickou pamiatkou.

Obnova sa dotkne historickej aj prevádzkovej časti budovy. Historická budova prešla komplexnejšou rekonštrukciou pri výstavbe prevádzkovej budovy v 70. rokoch minulého storočia. Od tejto doby boli vykonávané len menšie investičné zásahy, ktoré odstraňovali morálnu a fyzickú zastaranosť jednotlivých častí.

Takmer po 44 rokoch sa teda obe budovy dočkajú významnejších stavebných a reštaurátorských zásahov. Zásadnou zmenou prejdú rozvody, najmä elektroinštalácie, vody, kúrenie, odpadov a vysušenie vlhkosti. Premenou prejde tiež horné aj spodné javisko a výzdoba hladiska, opraví sa šatne umelcov aj sociálne zázemie. V prevádzkovej budove dôjde k renovácii kancelárií, skúšobní, baletného a zborovej sály.

Web www.statnioperavrekonstrukci.cz