HOP–OFF

web stavby podklad-12.jpg

Štyri prúdy

v oblakoch

Lochkovský most a Lochkovský tunel, Praha

Údolie rieky Berounky preklenul najvyšší most v Prahe. Dvadsať tisíc ton ocele a betónu drží netradične šikmé piliere, aby betónové stĺpy zbytočne nezasahovali do prírodnej pamiatky, ktorá sa nachádza pod mostom. Svetlo na konci Lochkovského tunelu prvýkrát uvideli vodiči na Pražskom okruhe 20. septembra 2010. Pri radotínskej cementárne nadväzujú dve samostatné tunelové rúry na mostnej estakáde a mimoúrovňovej križovatke s výpadovkou Strakonická.

Viac o projekte
Lokalita: Praha
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Realizácia: Sdružení STRABAG a.s., HOCHTIEF Construction AG, Bögl a Krýsl, kom. spol.
Typ stavby: Dopravní infrastruktura
Doba výstavby: 06/2006–09/2010
Popis

Úsek 514 v celkovej dĺžke 6 030 m je súčasťou juhozápadného segmentu Pražského okruhu, ktorý spája diaľnice D1 a D5. Hlavným účelom jeho výstavby bolo odvedenie tranzitnej a ťažkej nákladnej dopravy mimo zastavané časti Prahy 4 a Prahy 16.

Trasa začína na ľavom brehu Vltavy, a to mimoúrovňovým krížením. Pokračuje viac ako dva kilometre dlhou mostnou estakádou, preklenujúcou tak celé údolie rieky Berounky, a portálom Radotín vchádza do tunela Lochkov. Ten je okrem hĺbeného lochkovského portálu v celej dĺžke razený Novou rakúskou tunelovacou metódou a tvoria ho dva tubusy - stúpajúci s tromi a klesajúci s dvoma jazdnými pruhmi.

Po zhruba 1 600 m trasa z tunela vychádza práve ce portál Lochkov. Mostným objektom prekračuje výbežok údolia a dostáva sa k údoliu Lochkovskému, ktoré je prekonané takmer pol kilometrovým a v súčasnosti najvyšším mostom v Prahe - nad terénom čnie vo výške až 65 m. Šikmé piliere v kombinácii s oblúkovým pôdorysom z neho navyše robia svetový unikát. Za ním potom nasleduje mimoúrovňová križovatka Lochkov s prístupom do obce a napojením na existujúci úsek 515.