HOCHTIEF

HOP–OFF

web stavby podklad-7.jpg

Až vás pri vstupe

na výstavisko vtiahne turbína,

zachovajte kľud!

Výstavisko České Budějovice - pavilón T

Multifunkčný pavilón slúži ako monumentálna vstupná brána do areálu Výstaviska České Budějovice. Budovu charakterizuje hlavne fasáda v tvare evokujúcom výsek turbíny, tvorenej skladaným kovovým plášťom z profilovaných plechov, kruhových otvorov a s predradenými membránami vypnutými na oceľových lanách v podobe lopatiek turbíny, ktoré majú tieniacu funkciu.

Viac o projekte
Lokalita: České Budějovice
Investor: Výstaviště České Budějovice, a. s.
Realizácia: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty
Doba výstavby: 10/2010–07/2011
Popis

Objekt pavilónu je delený na tri funkčné celky: hala T1, hala T2 a prepojovacie / nástupný krytý priestor.

Hlavný priestor hál T1 aj T2 tvorí multifunkčná plocha s funkciou výstavnou, prípadne pre účely športu alebo spoločenské akcie. Vlastné výstavné haly boli podľa požiadavky investora navrhnuté ako otvorené priestory pre umiestnenie čo najväčšieho počtu vystavovateľov s možnosťou pripojenia na siete v určených miestach a zároveň s možnosťou všestranného využitia priestoru v mimovýstavnej sezóne.

Prepojenie pavilónu T s pavilónom Z je tvorené membránovou konštrukciou, ktorá je v niektorých miestach dotiahnutá až k terénu.

Pavilón bol navrhnutý na ortogonálnom pôdoryse s rozmermi cca 150 m v smere východ-západ, 50 m v smere sever-juh a má v priečnom reze tvar pol-elipsy. Pozdĺžny rez objektu tvorí odsadený oblúk. Kruhový objazd komunikácie tesne nadväzuje na vstupnú bránu do areálu výstaviska. V mieste vstupu do areálu tak vznikol otvorený, ale zastrešený nástupný priestor. Z neho je priamy vstup do pavilónu T a je opticky pretiahnutý formou membránového zastrešenia až k vstupu do pavilónu Z. Smerom z areálu je nad vstupným priestorom membrána pretiahnutá k bráne a tvorí krytý nástupný priestor pre návštevníkov.

Svetlá výška haly je v najvyšších bodoch krajných polí pavilónu 9 m. Z týchto bodov pozvoľna rastie, pričom kulminuje na hodnote 11,4 m v pôdorysnom stredu pavilónu T.

Severnú fasádu tvorí celistvý fasádny plášť, ktorý je perforovaný v miestach okenných a dverových otvorov. Južná fasáda, ktorá vznikla vykrojením, je presklená. Nad sklenenou fasádou sú zvonku umiestnené membrány pnutia na oceľovej konštrukcii v miernom odsadení od fasády, ktoré tienia proti južnému, východnému aj západnému slnku.

Východná fasáda v tvare evokujúcom turbínu je tvorená oblým presahom strechy tvoriacim lem fasády, skladaným kovovým plášťom z profilovaných plechov, kruhových otvorov a predsadenými membránami vypnutými na oceľových lanách v podobe lopatiek turbíny, ktoré majú tieniaci funkciu.

Západná fasáda je prerokovávaná funkčne, je tvorená taktiež skladaným kovovým plášťom z profilovaných plechov, do neho je umiestnený podlhovastý okenný otvor obdĺžnikového tvaru, ktorý v stredu prechádza do posuvných vrát a tvorí vo fasáde náznak písmena T.