HOCHTIEF

HOP–OFF

web stavby podklad-17.jpg

Tritisícpäťsto

študentom

VŠB-TUO, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ostrava

Aká dlhá asi bola cesta od myšlienky na stavbu novej Fakulty elektrotechniky a informatiky cez prvé návrhy realizácie, predanie žiadosti o financovanie, získanie rozhodnutia o poskytnutí dotácie až k poklepaniu na základný kameň? To už nikto presne nezistí. Úplne presne ale vieme, že jej stavba nám trvala 20 mesiacov.

Viac o projekte
Lokalita: Ostrava
Investor: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Realizácia: HOCHTIEF CZ a. s., divize Pozemní stavby Morava + OHL ŽS, a.s.
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty, novostavba
Doba výstavby: 02/2011–10/2012
Popis

Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky (FEI) patrí medzi najväčšie stavebné investície VŠB-TUO v jej novodobej histórii. Umožňuje štúdium cca 3500 študentom a svojou kapacitou pojme aj cca 200 pracovníkov vysoké školy.

Objekt je tvarovo i funkčne rozdelený do dvoch častí vzájomne spojených priechodným krčkom. Katedry, dekanát, študijné oddelenie a tri veľké posluchárne sa nachádzajú v časti objektu tvarovo pripomínajúci písmeno "U". Učebne, ľahké a ťažké laboratóriá sa nachádzajú v druhej, pôdorysne mierne zakrivené časti objektu. V spomínanom spojovacím krčku sú seminárne miestnosti.

Nová budova fakulty elektrotechniky a informatiky má jedno podzemné podlažie a štyri, resp. v časti katedier, päť nadzemných podlaží. Objekt je založený na veľkopriemerových železobetónových pilótach, nosnú konštrukciu tvorí železobetónový skelet s železobetónovými stužujúcimi a obvodovými stenami. Obvodový plášť tvorí kombinácia niekoľkých druhov fasád - zavesená prevetrávaná fasáda s doskami Cembonit alebo veľkoformátovými sklenenými doskami, presklená stĺpikovo-priečkovou fasádou, gabiónový obklad alebo kontaktný zatepľovací systém s omietkou. K objektu je pristavené veľké presklené oceľové únikové schodisko o piatich podlažiach. Hlavný vstup je zastrešený trojuholníkovú zavesenou strechou, taktiež obloženou sklenenými doskami vo farbe fasády. Objekt je zastrešený plochou strechou, lokálne doplnenou o zábradlie a strešný závesný systém, v časti krčku je strecha osadená zeleňou.

Súčasťou stavby novej fakulty sú aj tri posluchárne, jedna veľká a dve menšie. Kapacita miest veľkej posluchárne je 206 poslucháčov, kapacita každej z menších posluchární je 120 poslucháčov.

Súčasťou projektu je ďalej aj samostatne stojaci objekt ťažkých laboratórií, čiže automatizované dopravné centrum, umožňujúci automatické parkovanie až 37 osobných automobilov.