HOCHTIEF

HOP–OFF

web stavby podklad-11.jpg

Stavba

roku 2005

Národné integrované stredisko riadenia letovej prevádzky, Jeneč pri Prahe

Paralelný svet leteckého priestoru musí mať svoje riadenie v bezpečnom a komfortnom prostredí. Riadenie leteckej prevádzky funguje nepretržite 24 hodín denne. Pracovníci sú pod extrémnym tlakom. Nie je miesto pre chybu. Aj preto výcvik úspešne dokončí iba každý štvrtý.

Viac o projekte
Lokalita: Praha 6, Jeneč
Investor: Řízení letového provozu České republiky, státní podnik
Realizácia: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty, novostavba
Doba výstavby: 07/2003–05/2005
Popis

Vlastné stredisko je komponované ako súbor objektov radených pozdĺž centrálnej severojužnej osi, na základe ktorej sa odvíjajú jednotlivé funkcie, priestory a bezpečnostné zóny. Hlavné priečelie tvorí päťpodlažný zaoblený administratívny objekt, v tvare prehnutých spojených krídel, ktorým preniká presklená vstupná hala otvorená do voľného priestoru horných podlaží, ktoré sú v strednej časti prepojené galériami. Oblúková presklená severná fasáda sa zrkadlí v pokojnej vodnej ploche. Na vstup nadväzuje veľkoryso dimenzovaný priestor presklenej strednej haly - komunikačné a spoločenské centrum objektu. Priestor pasáže tvorí zároveň vnútornú záhradu s prvkami krátkodobej relaxácie aj v podmienkach nepriaznivého českého počasia. Z pasáže sú prístupné dvojpodlažné priečne krídla prisadené k južnej fasáde administratívnej budovy. Tu sú stravovacie, spoločenské a rehabilitačné priestory. Hlavné sálové priestory sú umiestnené v samostatnom prevádzkovo-technickom bloku, ktorý je koncipovaný ako kompaktná hmota, ktorá nadväzuje na pozdĺžnu os pasáže.

V prízemí je umiestnená centrálna technologická sála (CST) a nad ním prevádzková sála (ATS). Sála ATS je strategickým jadrom komplexu, má plochu cca 950 m², ktorá umožňuje umiestnenie potrebného počtu pracovísk aj čiastočnú rezervu pre ich prípadný nárast. V prevádzkovej sále môže pri plnom obsadení pracovať 80-90 zamestnancov v priebehu jednej smeny. Rozmiestnenie jednotlivých pracovísk je zostavené do skupín podľa charakteru činnosti - oblastných, približovacích a ostatných tak, aby jednotlivé pracoviská tvorili logické celky. Pre exkurzie je k dispozícii presklená galéria umiestnená v 3. NP nad vstupom do sály. Obslužné a kancelárske priestory sú situované po obvode sál. Väčšina pracovísk je tak orientovaná do okolitej zelene. Mimo vlastný prevádzkový objekt je samostatne stojaci energoblok, rozdelený na dve časti a pohľadovo odclonený zeleňou.

Komplex je zakomponovaný do areálu existujúceho vysielacieho strediska, ktoré je obklopené kvalitnou zeleňou s prvkami anglického parku. Nové sadové úpravy, vodné plochy a drobná architektúra prepájajú obe časti areálu a dotvárjú tak prírodné relaxačné zázemie strediska.

Hlavné ukazovatele:

  • Zastavaná plocha: 8 860 m²
  • Obostavaný priestor: 129 243 m³
  • Parkovisko: 446 miest