HOCHTIEF

HOP–OFF

web stavby podklad-1.jpg

Pod jednou strechou

vo dvoch budovách

Centrála ČSOB, Praha

Zamestnanci  banky aj dcérskych spoločností budú v záujme lepšej spolupráce vnútri celej skupiny sídliť pod jednou strechou. Lávka pre peších spojí novú budovu so súčasnou centrálou, a vznikne tak ČSOB Kampus, ktorý ľuďom poskytne pracovné prostredie na najvyššej úrovni.

Viac o projekte
Lokalita: Praha
Investor: Radlice Rozvojová a. s.
Realizácia: HOCHTIEF CZ, a. s., divize Pozemní stavby Čechy a divize Property Development
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty, novostavba
Doba výstavby: 11/2016–2019
Popis

Centrála ČSOB - SHQ je administratívna budova, ktorej účelom užívania bude administratíva celomestského významu. Objekt bude slúžiť ako pracovisko pre cca 1400 osôb a bude doplnený tréningovým centrom, gastro prevádzkou a doplnkovými a technickými prevádzkami potrebnými na zabezpečenie hlavnej funkcie. Do nového komplexu sa nasťahujú zamestnancami z iných pobočiek a dcérskych spoločností.

Práce na streche
Za návrhom nového sídla ČSOB stojí architektonické štúdio Chalupa Architekti. Stavba, ktorá má štyri nadzemné podlažia, bude čiastočne zapustená do svahu, strechu pokryje úžitková zeleň. Na to sú už zamestnanci ČSOB zvyknutí, pretože pracovné schôdzky či práce na streche patrí ku každodennej súčasti ich dňa.

Tentoraz bez vody
Pôvodná a nová budova budú prepojené tzv. Tunelomostom. Na rozdiel od starej budovy nebudú v novom sídle vodné plochy, zato dostatok vnútornej zelene. Kancelárske priestory budú zahŕňať ako open space, tak i uzavreté miestnosti.

Ekologický certifikát
Ambiciózna stavba bude usilovať o získanie certifikátu LEED Platinum, ktorý by objekt mal dostať do pol roka od dokončenia stavby. Ide o najvyššiu úroveň najnovšej verzie systému LEED. Počet objektov s LEED Platinum v Českej republike by sa dal spočítať na prstoch jednej ruky.

Jedným z kľúčových požiadaviek ČSOB bola nízka energetická náročnosť. Banka využije čerpanie geotermálnej energie z vrtov a zemný vzduchotechnický výmenník tepla, ktorý spolu s rekuperáciou a akumuláciou tepla i chladu v dennom i sezónnom priebehu umožní zásadne redukovať závislosť na vonkajších energetických zdrojoch (napr. Plynu).

Nové sídlo ČSOB v číslach:

  • 1 400 pracovných miest
  • Úžitková plocha 64 000 m²