HOCHTIEF

HOP–OFF

web stavby podklad-9.jpg

Neprehliadnuteľné

veže

Atómová elektráreň Temelín

Je to necitlivý zásah človeka do krajiny? Je to betónová stavba fascinujúcich tvarova rozmerov? Je to geniálna premena tepelnej energie na elektrickú.

Viac o projekte
Lokalita: Temelín
Investor: České energetické závody, a.s.
Realizácia: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Novostavba technologických objektů
Doba výstavby: 06/1986–07/2003
Popis

Vlastným zdrojom tepla na AE Temelín je štiepna reakcia jadrového paliva, ktorá prebieha v aktívnych zónach dvoch reaktorov typu VVER 1000. Vzniknuté teplo je z reaktora odvádzané chladivom v štyroch slučkách do parogenerátorov, kde v mezitrubkovém priestore výparníka prebieha generácie pary. Para je odvádzaná parovody k turbostroju. Elektrický výkon bloku je z turboalternátorov vyvádzaný k blokovým transformátorom a cez rozvodňu Temelín do republikovej siete.

Vlastné technické riešenie investičných celkov JETE obsahuje popri dvoch hlavných výrobných blokov aj súbor niekoľkých stoviek ďalších objektov, ktoré s prevádzkou elektrárne buď súvisia, alebo ho priamo podmieňujú a možno ich rozdeliť do nasledujúcich skupín:

  • zaistenie médií a likvidácia odpadov
  • rozvody inžinierskych sietí
  • dielenské, skladovacie a opravárenské priestory
  • administratívne a sociálne objekty
  • objekty zaisťujúce kontrolu a bezpečnosť prevádzky
  • Tieto objekty boli stavebne ukončené k termínu uvedenia hlavného výrobného bloku do prevádzky.

Hlavné ukazovatele:

  • Stanovený výkon: 2 × 1000 MW
  • Objekty hlavného výrobného bloku: 2 798 417 m³ / OP
  • Objekty administratívne a prevádzkové: 269 241 m³ / OP
  • Kanalizácia, voda, káblové kanály: 73 490 bm