HOCHTIEF

HOP–OFF

web stavby podklad-5.jpg

Máme vlastný heliport,

ale príďte radšej peši

Pavilón chirurgických odborov, Frýdek-Místek

Moderný pavilón chirurgických odborov má päť poschodí, päť operačných sál, desať ambulancií a stosedem lôžok. Praktickou a originálnou dominantou sa stal funkčný heliport.

Viac o projekte
Lokalita: Frýdek-Místek
Investor: Moravskoslezský kraj
Realizácia: HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Morava + TRANSKONKTAKT- MEDICAL s.r.o.
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty
Doba výstavby: 04/2013–06/2015
Popis

Cieľom výstavby nového pavilónu bolo zvýšiť dostupnosť, kvalitu a efektivitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti prostredníctvom moderných a technicky vyspelých zdravotníckych metód. Vzhľadom k havarijnému stavu bol pôvodný objekt z tridsiatych rokov dvadsiateho storočia zbúraný a na jeho mieste vyrástla nová moderne vybavená budova.

Objekt je rozdelený do dvoch krídel v pravouhlom rastri s pôdorysnými rozmermi cca 30 x 18,6 m, prepojených oblúkovou strednou časťou a má 1 nadzemné a 5 podzemných podlažie. Na streche chirurgického pavilónu je umiestnený heliport. Nosná konštrukcia heliportu je napojená na nosnú konštrukciu skeletu v úrovni siedmeho nadzemného podlažia. Súčasťou stavby boli prípojky inžinierskych sietí, spevnené plochy a sadové úpravy. Pavilón je vybavený zdravotníckou technológiou, nábytkom a vybavením.