HOCHTIEF

HOP–OFF

web stavby podklad-10.jpg

Hrebene

na Kavčích horách

Kavčí hory Office Park, Praha

Hrebene k horám proste patria. Ich výška nie je v prírode ani v modernom kancelárskomkomplexe jednotná, a práve to je na nich krásne.

Viac o projekte
Lokalita: Praha
Investor: HOCHTIEF Development Czech Republic
Realizácia: HOCHTIEF CZ a. s., divize Praha o. z.
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty, novostavba
Doba výstavby: 10/2006–12/2008
Popis

Budova je koncipovaná ako hrebeňový systém, čo vtipne korešponduje s názvom jednej z priľahlých ulíc - Na Hřebenech II. Spojovací trakt prepája štyri na neho kolmé krídla. Budova je založená na železobetónovej doske, ktorá je podopretá pilótami. Nosnú konštrukciu tvorí kombinovaný železobetónový skelet, ktorý je opláštený sklohliníkovou fasádou. Prirodzený protipól jednoliate a ucelenej sklohliníkovej fasáde tvorí plochy pohľadového betónu, ktoré sú tvorené z panelov, ktoré majú symbolizovať základné konštrukčné schéma a docieliť výrazu nezakrytej monolitickej konštrukcie. Technologicky aj priestorovo je celá budova riešená tak, že ju možno rozdeliť na dva navzájom nezávislé objekty.

Výška budov nie je jednotná - východné krídlo dominuje jedenástimi podlažiami a ďalšie tri krídla ustupujúce na západ sú šesťpodlažných. Pôdorys budovy umožňuje umiestnenie až 36 500 m² kancelárskych plôch na typickom podlaží. Súčasťou celého komplexu je aj reštaurácia. V podzemných podlažiach sú parkovacie miesta, archívy a technické zázemie. Celé administratívne centrum je obklopené parkom, ktorého zaujímavým doplnením je niekoľko vodných plôch spolu s vodopádom a "divokou riekou". Vďaka svojmu vynikajúcemu dopravnému napojeniu sú Kavčí Hory jednou z najlepších lokalít pre kancelárie, ktoré Praha v súčasnosti ponúka.