HOP–OFF

web stavby podklad-16.jpg

Harmónia

formy a obsahu

Český inštitút informatiky, robotiky a kybernetiky, Praha

Veda so všetkými informatčnými odbormi teraz sídli v budove špičkových technických aj architektonických parametrov. Budova využíva mnoho najnovších technológií, z ktorých vizuálne najvýraznejšou je „nafukovacia fasáda“ z transparentnej fólie.

Viac o projekte
Lokalita: Praha
Investor: České vysoké učení technické
Realizácia: HOCHTIEF CZ, divize Pozemní stavby Čechy (ve sdružení s VCES a. s.)
Typ stavby: Občanské a administrativní projekty, novostavba, rekonstrukce stávající budovy
Doba výstavby: 11/2014–10/2016
Popis

Český inštitút informatiky, robotiky a kybernetiky vyrástol v areáli vysokých škôl v Dejviciach a nadväzuje priamo na areál ČVUT. Stavba zahŕňala stavebné úpravy a prístavbu budovy B (Technická menza) a novostavbu budovy A.

Novostavba je desaťposchodová budova s tromi podzemnými podlažiami a s parkovacím zakladačom s kapacitou 188 parkovacích miest, určeným pre pedagógov a zamestnancov ČVUT. Súčasná päťpodlažná budova pôvodnej Technické menzy (objekt B) bola prestavaná na sedempodlažnú budovu, ktorá bola pôdorysne rozšírená. Umiestnené sú tu pracovne, laboratória, prednáškové a prezentačné priestory, počítačové učebne a stravovacia menza. To všetko ako zázemie pre výskumné a vývojové aktivity vedcov z celého sveta. Budovy sú v nadzemnej časti prepojené dvoma spojovacími krčky, jeden na úrovni prízemia. Druhý je dvojpodlažný a prepája 6. a 7. podlažie objektu B, s objektom A na úrovni 7. a 8. podlažia.

ZAJÍMAVOSTI PROJEKTU

Pre základy budovy A bolo vyťažených 25 000 m³ zeminy, ktoré odviezlo 2500 nákladných vozidiel s objemom 10 m³.

Milánske steny objektu A, ktoré slúžili ako zabezpečenie stavebnej jamy a zároveň ako nosná obvodová konštrukcia podzemných podlaží novovybudovaného objektu, dosiahli šírky 800 mm a v najhlbšom mieste išli do hĺbky 19 metrov pod terén.

Pri maximálnom vyťažení stavebných prác na jar 2016 bolo na stavbe až 500 osôb.

Na jestvujúcom objekte - budove B - vykonali stavbári cca 1 200 sond pre overenie únosnosti existujúcich nosných konštrukcií (miera vystuženia železobetónových prvkov, krytie výstuže atď.), ktoré nebolo možné vykonať pri stavebno-technickom prieskume v rámci prípravy stavby. V niektorých miestach boli odkryté viditeľné a nedostatočne ošetrené výstuže existujúcich železobetónových konštrukcií, ktoré sa neskôr sanovali. Ak by sme za seba poskladali vystužujúce uhlíkové lamely, vznikol by pás o približnej dĺžke 4,5 kilometra. Po odbúraní vrstiev podláh bolo zistené 1 700 porúch stropných konštrukcií (otvory rôznej veľkosti), ktoré boli pred začatím ďalšej etapy stavby tiež sanované.

Zaujímavým architektonickým prvkom je použitie izolačnej membránové fólie ETFE (etylén-tetrafluóretylén) čírej farby, kotvené k samostatnej oceľovej konštrukcii, ktorá je použitá na objekte novostavby v úrovni 5. - 9. NP. Medzipriestor zdvojenej fasády - ETFE spolu s vnútornou sklenenou fasádou blokového typu - slúži ako slnečný kolektor. Vetranie priestoru zdvojenej fasády bude riadené systémom merania a regulácie, vzduch bude rekuperovaný a tak bude vytvárať fasádu prinášajúce energetické úspory. Proti nadmernému ohrievaniu vnútorných priestorov objektu A je použité tienenie žalúziami, umiestnenými v priestore zdvojenej fasády, ktoré sú ovládané systémom MaR v závislosti od teploty a osvetlenia miestností, spoločne a s progresívnymi technológiami vykurovania a chladenia (chladiacimi trámy v interiéri budovy) zabezpečia vnútorné optimálne užívateľské prostredie

ETFE fasáda sa používa z dôvodu vysokej pevnosti a trvanlivosti tohto materiálu pri veľkom spektre teplotného zaťaženia. V porovnaní so sklom je ľahká a nevyžaduje tak mohutnú nosnú konštrukciu, dokonca prepúšťa viac svetla. Vďaka svojmu povrchu má samočistiacu schopnosť, prípadné nečistoty tak stačí zmývať dážď. Rovnaký materiál je použitý aj pre zastrešenie respiria pri budove B.

ETFE fasáda na budove A má pohľadovú plochu o veľkosti približne 2050 m² a strecha z ETFE na budove B 410 m², skutočná plocha "vankúšov" je samozrejme väčšia. V Českej republike nebola zatiaľ v takom rozsahu nikde realizovaná.

Nová budova CIIRC sa nepýši len unikátnou fasádou, ale aj tzv. automatickým parkovacím zakladačom. Táto technológia s kapacitou 188 vozidiel je umiestnená v 1. až 3. podzemnom podlaží. V 1. podzemnom podlaží sú umiestnené odovzdávacie boxy a v ostatných dvoch sú vlastné parkovacie "státie". Tieto sú rozdelené do dvoch kategórií podľa výšky vozidla - do 1 500 mm a do max. 1 900 mm. Celková hmotnosť vozidla nesmie presiahnuť 2 500 kg. Výdajné časy zakladača by sa mali pohybovať v rozmedzí 90 - 190 sekúnd. Technológia zahŕňa 5 odovzdávacích boxov, 3 transportné výťahy a 2 točne, ktoré zaisťujú, že automobil je vždy vodičovi vrátený tak, že je otočený do smeru jazdy, čím odpadá zložité manévrovanie pri výjazde. Rozmiestnenie vozidiel v zakladači je určené priemyselným počítačom, ktorý vozidlá ukladá tak, aby dochádzalo k minimalizácii pohybov a čo najkratšej výdajné dobe. V tejto chvíli je tiež najväčším v Českej republike.

Pod pristaveným traktom budovy B sa bude nachádzať parkovisko pre 23 automobilov, z toho 7 je navrhnuté pre zdravotne postihnuté osoby.

Za spoločnosť HOCHTIEF CZ sa na projekte podieľal tím divízie Pozemné stavby Čechy, závod Špeciálne činnosti divízie Pozemné stavby Čechy zaisťoval svojimi centrami časť dodávky monolitických konštrukcií, elektrikárske práce, obkladačské práce a montáž drevených terás na budove A.

Celkovo nové budovy prinesú zázemie až pre 1 650 osôb.

Technické parametre:

  • zastavaná plocha 5 821 m²
  • obostavaný priestor 139 786 m³
  • úžitková plocha 33 943,5 m²