HOCHTIEF

HOP–OFF

web stavby-1.jpg

Ukončite

výstup a nástup...

Predĺženie trasy metra V.A - stanice Nemocnice Motol, Praha

Do práce? Na kontrolu? Na návštevu? Vďaka úspešnému dokončeniu stanice metra A už Nemocnice  Motol nikdy nebude tak celkom na okraji mesta. Žiadne iné nástupište v Prahe snáď nemôže byť v Prahe zaujímavejšou každodennou križovatkou ľudských príbehov a osudov, pretože cieľ väčšiny prepravených pasažierov je tak výnimočný ako vestibul tejto stanice.

Viac o projekte
Lokalita: Praha
Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, Magistrát hl. m. Prahy
Realizácia: HOCHTIEF CZ, divize Dopravní stavby
Typ stavby: Dopravní infrastruktura
Doba výstavby: 01/2010 - 04/2015
Popis

Prevádzkový úsek trasy metra V.A je dlhý 6,12 km a sú na ňom navrhnuté tri razené stanice Červený vrch, Veleslavín a Petřiny a jedna hĺbená stanica Motol. Stavba je rozdelená na 9 stavebných oddielov (SOD 01 až 09). Nepárne sú stanice, párne sú medzistaničné traťové úseky.

Spoločnosť HOCHTIEF CZ realizovala nasledujúce časti projektu:

Stanica Bořislavka (predtým označovaná ako Červený vrch - SOD 03)
Stanica Červený vrch je situovaná pod ulicou Európskou a je navrhnutá ako razená jednoloďová, s jedným hĺbeným vestibulom. Hĺbka nástupišťa pod terénom v strede stanica je 27 m. Vzdialenosť medzi osami koľají je 13 m. Celková dĺžka stanice je 193 m. Razba pomocou tzv. Novej rakúskej tunelovacej metódy (NRTM) prebiehala od západného čela stanice cez prístupovú štôlňu František.

Stanica Motol (SOD 09)
Stanica Motol je plytko založená hĺbená stanica s bočnými nástupišťami. Presklená strešná konštrukcia stanice umožní presvetlenie nástupištia denným svetlom. Dĺžka celej stanice je 160 m. Konštrukcia stanice je navrhnutá z monolitického železobetónu a je dvojpodlažná. Na vestibul v úrovni pod nástupišťom nadväzuje podchod pod ulicou Kukulova, s výstupnými rampami k obom protismerným autobusovým zastávkam a do areálu nemocnice.

Traťové tunely
Od stanice Motol smerom k stanici Petřiny sa trasa oblúkom stáča na sever a je privedená do priestoru stanice Petriny. Prvý úsek je razený tunel dĺžky 750 m vykonávaný pomocou metódy NRTM a ukončený šachtou pre montáž raziacich mechanizmov.

Obratový tunel (dĺžky 410 m) za stanicou Motol je tvorený razeným tunelom dĺžky 220 m a hĺbeným tunelom dĺžky 190 m.