Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná nad Oravou

Lokalita:

Tvrdošín

Investor:

Národná diaľničná spoločnosť

Realizácia:

HOCHTIEF SK s.r.o.

Typ stavby:

Dopravná infraštruktúra

Doba výstavby:

2/2021 – 10/2023

Popis:

 

Úsek dlhý 4,4 kilometra sa napája na existujúci obchvat Trstenej a vedie po ľavom brehu rieky Oravy. Končí pred obcou Nižná pripojením na súčasnú cestu I/59 prostredníctvom privádzača Nižná a okružnej križovatky Nižná – sever. Tu sa napojí na pripravovanú stavbu rýchlostnej cesty R3 Nižná nad Oravou – Dlhá nad Oravou.

Úsek bude postavený v polovičnom profile s úpravou šírkových pomerov na začiatku a konci úseku. V km 3,900 - 4,160 povedie v plnom profile. Za mostom v km 4,160 bude vybudovaná len pravá strana rýchlostnej cesty, ukončená v km 4,400 mimoúrovňovou križovatkou s privádzačom. Celá stavba zahŕňa 10 mostov na R3 a 3 mosty mimo R3, dočasný most cez rieku Oravu a protihlukovú stenu dlhú 2 150 metrov. Výstavba úseku potrvá približne dva a pol roka.