HOCHTIEF

Žebrák, Nová výrobní hala a sociálně administrativní budova Mubea

23.4.2014

Admin

V areálu firmy Mubea Žebrák vyrostla u dálnice D5 další nová hala pro strojírenskou výrobu součástek automobilového průmyslu.

Žebrák, Nová výrobní hala a sociálně administrativní budova Mubea

V areálu firmy Mubea Žebrák vyrostla u dálnice D5 další nová hala pro strojírenskou výrobu součástek automobilového průmyslu.

Informace

Lokalita: Žebrák
Investor: Mubea s.r.o. CZ
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Výrobní hala
Doba výstavby: 09/2003 - 06/2004
Hlavní ukazatele Zastavěná plocha výrobní haly - 4 888 m2
Obestavěný prostor haly - 52 320 m3
Zastavěná plocha sociálně administrativní budovy - 1 000 m2
Obestavěný prostor sociálně administrativní budovy - 9 300 m3
Popis Výrobní hala je dvoulodní o různých výškách s vestavěnými mostovými jeřáby. Její zastavěná plocha je 4.888 m2 a obestavěný prostor je 52.320 m3. Ocelový nosný skelet má příčný rozpor 2x22,5 m a podélný 18x6,25 m, výška lodí je 12 a 9,8m. Je založen na pilotách. Opláštění ze skládaného sendviče je osazeno na prefabrikované ŽB panely. Střešní plášť je se světlíky pro denní větrání a pro odvod tepla a kouře. Podlaha haly je drátkobetonová s otěruvzdornou vrstvou z materiálu Corodur. Vytápění haly plynovými jednotkami typu Rheiland s tlačnými ventilátory je kombinováno s rekuperačními jednotkami Alfa. Podle předpokladů zde bude pracovat asi 120 osob ve třísměnném provozu. Sociálně administrativní budova má zastavěnou plochu 1.000 m2, obestavěný prostor 9.300 m3. Jedná se dvoupodlažní budovu, tvořenou ocelovou nosnou konstrukcí založenou na pilotách se skládaným opláštěním a prefabrikovanými panelovými stropy. Jsou zde kancelářské prostory pro pracovníky a vedení společnosti vytvořené prosklenými příčkami a celoskleněnými dveřmi a dále sociální a šatnové zázemí pro pracovníky. V hlavním vstupním prostoru se nachází reprezentační schodiště s nerezovými prvky doplněné dlažbou ze zelené žuly. Součástí budovy jsou rovněž technické prostory kotelny, kompresorovny a trafostanice s rozvodnou.

V rámci stavby bylo nutné vybudovat příjezdovou komunikaci, parkoviště pro zaměstnance, provést přeložky a přípojky kanalizace, vody a plynu, nově vybudovat přípojku VN, zatrubnění potoka a zrealizovat čistírnu odpadních vod. Součástí stavby byly i terénní a sadové úpravy s oplocením.