HOCHTIEF

Zásmuky, Výrobní a skladová hala Hügli

23.4.2014

Admin

Firma Hügli Food vyrábí a skladuje svůj sortiment ve výrobní a skladové hale, které pro ni v minulosti postavila naše společnost.

Zásmuky, Výrobní a skladová hala Hügli

Firma Hügli Food vyrábí a skladuje svůj sortiment ve výrobní a skladové hale, které pro ni v minulosti postavila naše společnost.

Informace:

Lokalita: Zásmuky
Investor: Hügli Food s.r.o.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Doba výstavby: 12/2005 - 06/2006
Popis Budova nové výrobní haly navazuje půdorysně i výškově na současný dvoupodlažní objekt. Hlavní část přízemí zabírá výrobna, ve které jsou umístěny stroje na balení suchých směsí. Nově navržený vestavek má celkem 4 výškové úrovně propojené dvouramenným schodištěm.

V prvním podlaží bude laboratoř, údržbářská dílna, provoz na mytí palet, rozšířená kompresorovna a mistrovna, sklad obalů a rozšířená balírna navazující na stávající balírnu. Ve druhém podlaží budou prostory navazovat na stávající výrobní a manipulační prostory. Do třetího podlaží jsou navrženy nové mísírny. Významným prvkem oživujícím strohost fasád průmyslového charakteru je únikové schodiště na západní fasádě budovy.

Nový sklad je navržen jako kvádr o půdorysných rozměrech cca 64 x 27 m, vzhledem k sortimentu skladovaného zboží bude bez oken. Se stávajícím skladem ho na úrovni přízemí propojí dva otvory pro průjezd manipulační techniky a průchod pracovníků, s požárními uzávěry přímo ovládanými elektrickou požární signalizací. Na většině plochy skladu budou stát podélné řady regálů.