Volduchy, Výrobní závod Borgers

23.4.2014

Admin

Jedná se o výstavbu výrobního závodu pro firmu BORGERS CS v obci Volduchy u Rokycan.

Volduchy, Výrobní závod Borgers

Jedná se o výstavbu výrobního závodu pro firmu BORGERS CS v obci Volduchy u Rokycan.

Informace:

Lokalita: Voduchy u Rokycan
Investor: BORGERS CS Rokycany
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Výrobní budova
Doba výstavby: 04/2003 - 02/2004
Hlavní ukazatele Zastavěná plocha haly je 21 290 m2
Obestavěný prostor haly je 191 610 m3
Popis Výrobní hala je ocelová, její zastavěná plocha je 21 290 m2 a obestavěný prostor je 191 610 m3, skelet má příčný rozpor 3x30 m a podélný 26x9 m. Podle předpokladů zde bude pracovat asi 500 osob. Administrativní budova má zastavěnou plochu 955 m2, obestavěný prostor 7615 m3 – jedná se o dvě nadzemní podlaží. Součástí stavby je i energocentrum, nádrž na 540 m3, komunikace, parkoviště, oplocení, terénní a sadové úpravy, přípojky kanalizace, plynu a vody, úpravy čističky odpadních vod a další.