Tušimice, Odběr strusky z ETU a využití odpadních vod

23.4.2014

Admin

Přechod elektrárny Tušimice II. z ukládání strusky do odkaliště Tušimice na její využití jako složky pro vyplňování důlního prostoru Stodola a úpravu reliéfu krajiny před rekultivací výsypky Libouš.

Tušimice, Odběr strusky z ETU a využití odpadních vod

Přechod elektrárny Tušimice II. z ukládání strusky do odkaliště Tušimice na její využití jako složky pro vyplňování důlního prostoru Stodola a úpravu reliéfu krajiny před rekultivací výsypky Libouš.

Informace:

Lokalita: Elektrárna Tušimice
Investor: ČEZ, a. s
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Komplex technologický projektů
Doba výstavby: 09/2003 - 09/2004
Hlavní ukazatele Provozní zabezpečení elektrárny na dobu 15 let
Úprava odpadní vody: 75 – 80 tis. m3 za rok
Popis Od realizace se očekává provozní zabezpečení elektrárny na dobu nejméně 15 let v oblasti hospodaření s veškerou produkcí strusky včetně provozně nezbytné zálohy na část popílku.

Zůstává zachován stávající systém dopravy strusky na odkaliště s dílčími úpravami zařízení a objektů. Zásadní změnou v této části stavby je výstavba kompletní nové dopravní trasy potrubí

2 x DN 350 od paty hrází odkaliště a 1 x DN 350 do odvodňovacích kazet. Odkaliště jako vodní dílo zůstává nadále v provozu, mění se však jeho funkce, tj. z konečného ukládání strusky se přechází na její odvodňování. Využití odpadních vod řeší likvidaci technologických vod z odsíření, z neutralizace, z čířičů, z náplavných filtrů, technologických vod z odkaliště. Jsou zde začleněny i úpravy či změny v hospodářství zaolejovaných vod a vod z dešťové kanalizace.