Tábor, Výstavba nové kotelny Teplárny Tábor

23.4.2014

Admin

Na místě staré kotelny vznikne nový objekt pro uložení kotle na železobetonové základové desce, podložené železobetonovými pilotami do hloubky cca 7 m.

Tábor, Výstavba nové kotelny Teplárny Tábor

Na místě staré kotelny vznikne nový objekt pro uložení kotle na železobetonové základové desce, podložené železobetonovými pilotami do hloubky cca 7 m.

Informace:

Lokalita: Tábor
Investor: Teplárna Tábor
Realizace: HOCHTIEF CZ a. s., divize Čechy o. z.
Typ stavby: Novostavba
Doba výstavby: 07/2006 - 10/2007
Hlavní ukazatele Hloutka pilot: 7 m
Popis Objekt bude mít ocelovou konstrukci s příhradovými vazníky a nosnými prvky pro střešní plášť. Střecha bude z trapézového plechu. Lehký obvodový plášť bude z kovových profilů, vyplněných minerální plstí, doplněný podle potřeby sendvičovými panely. Příčky a dozdívky budou z klasických cihel.

Vedle kotelny bude postaveno také její příslušenství, kde bude umístěna kompresorová stanice, strojovna, zásobníky na uhlí a vápence a prostor zauhlování.

Dalším novým objektem bude přístavba pro turbogenerátor ležící na severní straně kotelny a přístavba pro vzduchovou kondenzaci. Nový bude také objekt pro čištění spalin a umělý tah. Součástí projektu budou tři válcová stojatá ocelová sila pro ukládání popílku a objekt s transformátorem a kabelovým prostorem.

V areálu teplárny se počítá s vybudováním silničního okruhu z betonu a asfaltu. Před započetím prací bylo nutné vybudovat nové přeložky veškerých sítí (parovodu, vodovodu, kanalizace, vysokého i nízkého napětí a sítí slaboproudu).