Praha, Cargo terminál ČSA

23.4.2014

Admin

Méně než 11 měsíců uplynulo od chvíle, kdy byl položen základní kámen k novému cargo terminálu ČSA. Pro ČSA Cargo tím začala nová kapitola, kdy se se svými partnery bude setkávat v moderním logistickém areálu.

Praha, Cargo terminál ČSA

Méně než 11 měsíců uplynulo od chvíle, kdy byl položen základní kámen k novému cargo terminálu ČSA. Pro ČSA Cargo tím začala nová kapitola, kdy se se svými partnery bude setkávat v moderním logistickém areálu.

Informace:

Lokalita: Praha 6, Ruzyně
Investor: ČSA a.s.
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 8
Typ stavby: Nová budova
Doba výstavby: 02/2003 - 01/2004
Hlavní ukazatele Zastavěná plocha: 17 200 m2
Obestavěný prostor: 179 800 m3
Popis Cargoterminál slouží nákladní letecké dopravě a zajišťuje odvavování přepravovaného zboží mezi leteckou a automobilovou dopravou. Je to tedy areál pro třídění a krátkodobé skladování zásilek s průměrnou dobou skladování dva dny. Budova Cargo ČSA se skládá ze dvou funkčních částí: administrativní, kterou tvoří prefabrikovaný skelet a z rozsáhlejší provozní a skladové, která přiléhá k administativní části. Je tvořena třemi ocelovými halami s maximálním rozponem 45 metrů. Opláštění obou funkčních celků je sendvičovými panely z plechů a PUR pěny. Celková zastavěná plocha činí téměř 1,5 ha. Architektonicky výrazným prvkem budovy Carga je průčelí akministativní části. Je navrženo s průběžnými okenními pásy a výtvarně členěno prosklenými schodišťovými věžemi. Toto jižní průčelí je obráceno k příjezdové komunikací a bude tvořit pro návštěvníky letiště pohledovou dominantu celého objektu. Stavba byla náročná nejen svým rozsahem, ale i složitostí technologického vybavení a souvisejícími vysokými nároky na přesnost výstavby. Technologickou zajímavostí je například rozsáhlé použití drátkobetonu na podlahy skladovacích prostor, spodní stavba bez vnějších hydroizolací, vysoká míra prefabrikace aj.