Plzeň, Montážní závod Siemens - I., II. a III. etapa

23.4.2014

Admin

Stavba montážního závodu na výrobu kabelových svazků pro investora Siemens AT Plzeň v 1.etapě, později v 2. a 3. etapě pro SY Wiring Technologie Czech Plzeň.

Plzeň, Montážní závod Siemens - I., II. a III. etapa

Stavba montážního závodu na výrobu kabelových svazků pro investora Siemens AT Plzeň v 1.etapě, později v 2. a 3. etapě pro SY Wiring Technologie Czech Plzeň.

Informace:

Lokalita: Plzeň
Investor: Siemens-Yazaki Wiring Technologies Czech s.r.o. Plzeň
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: Výrobní objekt s administrativní budovou, novostavba
Doba výstavby: 08/2001 - 07/2003
Hlavní ukazatele Zastavěná plocha budov 20 550 m2
Obestavěný prostor budov194 900 m3
Plocha komunikací a parkovišť 12 990 m2
Popis Záměrem investora bylo koncentrovat tuto výrobu do jednoho závodu. HOCHTIEF VSB zrealizoval na ploše téměř 43000 m2 výrobní komplex s výrobními halami, administrativní budovou a stravovacím provozem.

Součástí komplexu jsou dále skladové haly, nákladový dvůr, nakládací rampy, parkoviště pro osobní automobily, vjezdová část s vrátnicí, venkovní lehké sklady, trafostanice a inženýrské sítě. Hlavní částí výrobního komplexu jsou dvě výrobní haly o rozměrech 72 x 93m, kde jsou umístěny výrobní linky investora. Jedná se o trojtrakty 3x24m s nosnou ocelovou konstrukcí konstrukcí, opláštěné lehkým sendvičovým pláštěm s okny a vraty, zastřešené sedlovou střechou a prosvětlené světlíky se systémem pro odvod tepla a kouře. Podlaha je drátkobetonová. Teplovzdušné vytápění spolu s roštem pro technologické rozvody jsou umístěny pod střechou výrobní haly.

Přilehlá administrativní budova je dvoupodlažní, zčásti třípodlažní objekt o rozměrech 171 x 7,8m s navazující stravovací částí 22x28m. Nosná konstrukce je montovaný ŽB skelet s opláštěním z pórobetonových panelů a plochou střechou. V objektu je kancelářské, šatnové a technické zázemí závodu (rozvodny, výměníky, kompresorovna, místnost zálohového napájení) s příslušným vybavením. Stravovací provoz tvoří kuchyň a jídelna.