Písek, Výstavba technologických kanálů AISIN

23.4.2014

Admin

V Písku došlo pro společnost AISIN k realizaci technologických kanálů pro ovládání a základových patek pro osazení strojů na výrobu součásti motorů - olejové pánve, víka motorů a kryty rozvodového řemene

Písek, Výstavba technologických kanálů AISIN

V Písku došlo pro společnost AISIN k realizaci technologických kanálů pro ovládání a základových patek pro osazení strojů na výrobu součásti motorů - olejové pánve, víka motorů a kryty rozvodového řemene

Informace:

Lokalita: Písek
Investor: AISIN Europe Manufacturing Czech
Realizace: HOCHTIEF VSB divize 1
Typ stavby: soubor technologických prvků
Doba výstavby: 09-2004 - 01/2005
Popis Zakázka obsahovala stavbu hlavního technologického kanálu dlouhého 86 metrů, dále pak stavbu odbočných kanálů různých délek, stavbu víceúrovňových základových patek a šachet pro odtok nečistot od strojů. Konstrukce hlavního kanálu je založena na železobetonové desce o tl. 300 mm. Konstrukci kanálu tvoří železobetonové monolitické stěny a rovněž monolitická železobetonová stropní deska. Do stěn hlavního kanálu byly osazovány dřevěné kastlíky pro budoucí napojení odbočných kanálů. Na nosné železobetonové konstrukce byl používán beton C 25/30. V základových patkách byly vybedněny odtokové žlaby směřující k záchytné šachtě. Na hydroizolaci celého komplexu byla použita folie Stafol s dvojitou geotextilií. Ochrana hydroizolace je zajištěna deskami OSB. Součástí prací byla také kompletní výroba a montáž ocelových pozinkovaných rámů pro osazení pojízdných roštů, které tvoří zakrytí odbočných kanálů, dále pak výroba a montáž ocelových prvků pro osazení strojů.